Facebook

Charisma - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu charisma.

Význam: Charisma je vlastnost, která vypovídá o schopnosti osoby zaujmout lidi kolem sebe. Je to silná přitažlivost, která přitahuje pozornost a respekt.

dar Ducha Svatého

Dar Ducha Svatého je nejsvětějším darem Boha, který dává milost, osvícení a sílu pro život v Boží přítomnosti.

talent

Talent je přirozená schopnost člověka vykonávat úspěšně jakýkoliv druh činnosti.

nadání

Nadání je vrozená schopnost nebo talent, který člověk má, aby dělal něco dobře či mimořádně.

inspirace

Inspirace je to, co nás motivuje k dosažení úspěchu a cílů. Je to počátek nových myšlenek, které nás vedou k inovaci.

vlohy

Vlohy jsou přirozené schopnosti člověka a jeho nadání, které ho činí schopným činit určité věci.

schopnosti

Schopnosti jsou kvalifikace, dovednosti a schopnosti, které má člověk k dosažení cíle.

Podobná synonyma

promarnit (talent)

Promarnit znamená nevyužít, nevyužití daného talentu.

rozumové nadání

Rozumové nadání je schopnost myslet v logických kategoriích a analyzovat informace. Jde o intelektuální dovednosti a klíčovou schopnost učit se.

tvůrčí nadání

Tvůrčí nadání je schopnost vynalézat a vytvářet nové, originální myšlenky, nápady a výrobky.

rozvíjet (talent)

Rozvíjet znamená vyvíjet úsilí, aby se dosáhlo vyšší úrovně dovedností nebo schopností, například rozvíjet talent.

abnormální talent

Abnormální talent je schopnost, kterou má někdo výjimečně vyvinutou ve srovnání s ostatními.

přivolat (ducha)

Vyvolat ducha, aby se objevil před osobou nebo skupinou lidí.

prokázat (talent)

Dokázat, že máte talent.

inspirace (různými) zdroji

Inspirace je příliv myšlenek, nápadů nebo motivace, který pochází z vnějšího zdroje.

živelný (talent)

Živelný (talent) znamená schopnost vyvinout nadprůměrné úsilí a dosáhnout výjimečných výsledků, aniž by byla nutná dlouhá tréninková doba.