Facebook

Talent - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu talent.

Význam: Talent je schopnost něco umět zvládnout, či se to naučit rychleji, než ostatní. Je to individuální vloha nebo dovednost, která je předurčena.

vlohy

Vlohy jsou přirozené schopnosti člověka a jeho nadání, které ho činí schopným činit určité věci.

schopnosti

Schopnosti jsou kvalifikace, dovednosti a schopnosti, které má člověk k dosažení cíle.

charisma

Charisma je vlastnost, která vypovídá o schopnosti osoby zaujmout lidi kolem sebe. Je to silná přitažlivost, která přitahuje pozornost a respekt.

nadání

Nadání je dar, talent nebo šikovnost, kterou člověk má.

Podobná synonyma

tvůrčí nadání

Tvůrčí nadání je schopnost vynalézat a vytvářet nové, originální myšlenky, nápady a výrobky.

rozumové nadání

Rozumové nadání je schopnost myslet v logických kategoriích a analyzovat informace. Jde o intelektuální dovednosti a klíčovou schopnost učit se.