Facebook

V této chvíli - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu v této chvíli.

Význam: V této chvíli znamená "okamžitě", "nyní" nebo "právě teď".

nyní

Nyní je okamžik, který se nachází v současnosti; je to čas teď a tady.

právě

Právě je adverb, který označuje okamžitost, naléhavost nebo důležitost akce. Často se používá k vyjádření okamžitého výsledku.

pak

Pak je většinou používáno jako zkrácené slovo pro "paket", což je sada dat nebo informací posílaná mezi počítači.

potom

Potom znamená "později" nebo "pak".

nu

Nu je nejstarším egyptským symbolem života a existuje jako symbol přeměny a obnovy. Znamená také „nekonečno“.

nuže

Nuže je slovo, které se obvykle používá jako formální zahájení diskuse nebo jako vyjádření překvapení.

tak

Tak znamená prohlášení nebo čin, kterým se určitá věc zjednoduší nebo zkrátí.

totiž

Totiž je spojovací slovo vyjadřující souvislost mezi dvěma větami. Znamená to "tedy, tedy, tj., totiž", vyjadřuje, že to, co bylo řečeno, je důležité.

to jest

To jest je latinskou frází a znamená "to je" nebo "toto je". Je obvykle používáno jako začátek věty nebo odstavce, aby označilo následující informace.

jako

Jako: spojovací slovo pro srovnávání, podobnost nebo paralelu mezi dvěma věcmi.

tedy

Tedy: slovo označuje závěrečný závěr, shrnuje názor nebo názor, který je sdělen.

tudíž

Tudíž je logickým závěrem, že znamená souhrn všeho uvedeného a znamená, že je to logický závěr.

proto

Proto je spojovacím slovem, které označuje souvislost mezi dvěma větami nebo myšlenkami.

Podobná synonyma

ukazovat se jako <co>

Ukazovat se jako: projevovat se, chovat se.

až potom

Až potom: jde o časovou přímku, kdy se musí předchozí činnosti stihnout, než se pustíme do dalšího kroku.

právě proto

Právě proto znamená, že tento důvod je ten, který vysvětluje situaci nebo rozhodnutí. Je to prohlášení, které ukazuje, proč je něco tak, jak je.

právě naopak

Právě naopak znamená přesně opačný, než bylo předpokládáno, případně jinak než bylo řečeno.

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.

teprve potom

Teprve potom znamená počkat si až po určitém čase, oproti jiným akcím, které jsou prováděny dříve.

právě nyní

Právě nyní znamená v daný okamžik, v okamžiku události nebo v přítomnosti.

právě tak

Právě tak: stejně; jednoduše; rovnocenně; rovnoprávně; spravedlivě.

přidat (jako doklad)

Přidat znamená připojit nějakou informaci, doklad nebo jiný materiál k existujícímu souboru.

z pravé strany

Rozloučení: definice pro opuštění nebo odchod někoho s láskou a lítostí.

projevit se jako (hrdina)

Vykonat hrdinský čin a ukázat odvahu.

dělat jako mistr

Dělat jako mistr znamená plnit práci s profesionální přesností a kvalitou.

tak jako tak

Bez ohledu na okolnosti, vždy se jedná o ukončení situace.

právě takový

Právě takový: Přesně takový, jaký je; přesně odpovídající danému popisu nebo názoru.

ba právě

Ba je interjekce, kterou se vyjadřuje pochopení nebo souhlas s čím. Je to ekvivalent anglického "okay" nebo "dobře".

ukázat se v pravé podobě

Ukázat se v pravé podobě znamená odhalit skutečnou povahu, charakter a stav mysli.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

být použit (jako příklad)

"Být" je základní sloveso v angličtině, označující stav nebo vlastnost. Označuje také existenci nebo vztahy mezi lidmi a věcmi.

potom co

Potom co znamená po skončení něčeho; představuje časový okamžik, kdy se něco stalo a má vliv na následující události.

mít (jako obsah)

Mít znamená vlastnit, kontrolovat nebo něčeho dosáhnout.

být zaměstnán (jako lékař)

Být zaměstnán jako lékař znamená poskytovat lékařskou péči pacientům, řídit diagnostické postupy a předepisovat potřebné léčby.

pracovat (jako co)

Pracovat znamená vykonávat fyzickou či intelektuální činnost pro zisk, úspěch nebo užitek.

chovající se jako pasák

Chování pasáka: člověk, který obchoduje s nelegálními zbožími nebo službami nebo vykonává činnosti, které jsou protizákonné.