Facebook

Podceňovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu podceňovat <koho>.

Význam: Podceňovat znamená znevažovat jeho schopnosti, úspěchy nebo vlastnosti.

nedoceňovat

Nedoceňovat znamená přehlížet, oceňovat nedostatečně nebo brát na lehkou váhu.

nevážit si

Nemít úctu k sobě samému a okolí, nebrat vážně své názory a schopnosti.

necenit si

Necenit si znamená nevážit si sebe samého a nebrat vážně své schopnosti a potenciál.

Podobná synonyma

nevážit si <čeho>

Nevážit si <čeho> znamená nerespektovat, nebrat v úvahu nebo zneužívat něčí úsilí nebo schopnosti.

nevážit si <koho>

Nevážit si někoho znamená považovat ho za méněcenného, nevážit si jeho názoru, přínosu nebo zásluh.