Facebook

Smůla - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu smůla.

Význam: Smůla je náhodný neúspěch nebo nezdárná situace, která se obvykle vyskytuje bez ohledu na příčinu.

zdar

Zdar je vyjádření pozdravu, které se používá k vyjádření přání dobrého zdraví, štěstí a úspěchu.

kladný výsledek

Kladný výsledek je pozitivní výsledek nebo pozitivní změna. Je to výsledek, který je lepší než očekávání nebo požadování.

sukces

Sukces je dosažení požadovaného cíle, dosáhnutí úspěchu, dosažení pozitivního výsledku.

pech

Pech je smůla nebo neštěstí, které má obvykle negativní nebo nežádoucí důsledky.

Podobná synonyma

tipovat (výsledek)

Tipovat znamená odhadovat výsledek nebo budoucí vývoj situace.

výsledek

Výsledek je známá hodnota, která vyplývá z provedení jakéhokoli úkonu.

kladný

Kladný je pozitivní, dobrý, příznivý nebo úspěšný.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt procesu práce, jehož výsledkem je dosažení cílů a plnění úkolů.

nevyhovující (výsledek)

Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.

výsledek dělení

Výsledek dělení je číslo, které se získá po výpočtu dělení dvou čísel.

nejistý (výsledek)

Nejistý znamená, že výsledek není jistý či pevně stanovený, je nejistý, nedefinovaný a může se změnit.

změnit (výsledek)

Změnit znamená měnit nebo převádět z jedné podoby do jiné; transformovat.

nerozhodný výsledek

Nerozhodný výsledek je výsledek, který není jednoznačný a neumožňuje definitivní závěr.

nejlepší výsledek

Nejlepší výsledek je měřítkem pro úspěch; je to nejvyšší možné dosažení cíle.

kladný (výsledek)

Kladný je pozitivní výsledek, pozitivní hodnocení nebo událost.

mít výsledek

Mít výsledek znamená dokončit činnost, která měla daný cíl, a dosáhnout předem stanoveného cíle.