Facebook

Uklidnit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu uklidnit <koho>.

Význam: Uklidnit: umírnit emoce, usmířit, uvolnit napětí, učinit klidnějším.

nasytit (hlad)

Nasytit znamená dosáhnout stavu pocitu sytosti, který je dosažen požitím jídla nebo nápoje, které zmírní pocity hladu.

uspokojit

Uspokojit je splnit požadavky člověka a ukončit jeho žádosti nebo potřeby.

utišit (potřebu)

Utišení potřeby znamená uspokojit potřebu, aby byla zmírněna nebo zrušena.

zahnat (žízeň)

Zahnat žízeň je uhasit ji pomocí nápoje nebo jídla.

uhasit

Uhasit znamená zcela zastavit nebo potlačit plamen, oheň, požár nebo jiný zdroj světla.

utišit

Umlčet nebo potlačit zvuk nebo hluk, aby byl klid.

Podobná synonyma

nasytit

Nasycení znamená dosáhnout plného uspokojení, naplnění nebo plnosti.

uspokojit <koho>

Splnit požadavky, potřeby nebo očekávání někoho, aby byl/a spokojen/a.

zmírnit (hlad)

Snížit hlad tím, že se přijme potrava nebo se zmírní jeho intenzita.

zahnat

Zahnat znamená odstranit, odehnat nebo odvést něco nebo někoho.

tišit (žízeň)

Tišení žízně znamená uspokojení žízně, například pomocí pití.

ukojit (hlad)

Ukojit znamená přirozeným způsobem uspokojit, obvykle při jídle, hlad.

utišit se

Umlčet se; ztišit se, být potichu, nepromluvit, zdržet se mluvení.

uhasit žízeň

Uhasit žízeň znamená doplnit tekutinu, aby přestala být žízeň pociťována.

nasytit se

Dobře se najíst, dojíst až do sytosti.

zahnat (nepřítele)

Zahnat znamená vyhnat, odstranit, přemožit a vyřadit nepřítele.

mít žízeň

Mít žízeň znamená mít pocit sucha v ústech a chuť k píti, což je přirozená reakce těla na nedostatek tekutin.

uhasit (žízeň)

Uhasit (žízeň): zkrotit nebo ztlumit žízeň pitím vody, nápoje nebo jiných tekutin.

nasytit <koho>

Nasytit znamená naplnit, uspokojit jeho hlad nebo žízeň.

zahnat (smutek)

Zahnat znamená potlačit nebo odstranit smutek nebo depresi.

zahnat (ovce)

Zahnat znamená donutit něco nebo někoho jít nebo se pohybovat směrem požadovaným. U ovcí je to pohyb do stáda.

ukojit (potřebu)

Ukojit znamená uspokojit, dostat nebo obdržet, co je potřeba.

uhasit (oheň)

Uhasit znamená zastavit hoření a zbavit se oheň, aby nedošlo k dalšímu šíření.

zahnat (hlad)

Zahnat hlad znamená jíst nebo pít něco, co odstraní pocit hladu.

nasytit se (milenky)

Nasytit se milenky znamená naplnit se její láskou, být s ní šťastný a naplněný.

zahnat hlad

Zahnat hlad znamená jíst potravu nebo něco podobného, aby se zmírnil pocit hladu.