Facebook

Ukazovat (doklady) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu ukazovat (doklady).

Význam: Ukazovat znamená poukázat na něco a dát najevo, ukázat cestu nebo doklady.

tahat <co> (ven)

Tahat (ven) znamená fyzicky vytáhnout nebo odstranit něco z jednoho místa na druhé.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

používat <co na koho>

Používat "co na koho" znamená použít nástroj, zbraň, slovo nebo jinou činnost k ovlivnění, ublížení či ovládnutí někoho nebo něčeho jiného.

Podobná synonyma

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

hájit <koho> (u soudu)

Bránit práva a zájmy člověka před soudem, obhajovat ho a podporovat ho v jeho obraně.

podnítit <koho n. co>

Podnítit: stimulovat, vzbudit zájem, povzbudit.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získat myšlenky, informace nebo předpoklady z čehož/čeho.

vyšetřit <koho>

Vyšetřit znamená provést vyhodnocení a vyšetřování, aby se zjistily skutečnosti a příčiny pro určenou osobu nebo situaci.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat znamená přesvědčit ostatní o něčem prostřednictvím argumentů a důkazů.

nalákat <koho kam>

Nalákat - přitáhnout někoho pomocí něčeho lákavého nebo atraktivního.

považovat si <čeho>

Vážit si něčeho; uznávat hodnotu nebo důležitost čehosi.

upíjet <koho>

Upíjet znamená konzumovat nějakou tekutinu (např. alkohol) nezdravě často a ve velkých množstvích.

prozradit <koho>

Prozradit znamená odhalit danou osobu nebo její skutečnou identitu.

dolehnout <co na koho>

Dolehnout je přenášené významem dopadu, vlivu, tlaku či nátlaku na někoho.

nasytit <koho>

Nasytit znamená naplnit, uspokojit jeho hlad nebo žízeň.

dohlédnout <na koho>

Dohlédnout na někoho znamená být pozorným a dbát na to, aby se co nejlépe zvládl úkol nebo situace.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

zapudit <koho>

Zapudit znamená vyhnat nebo odstranit někoho nebo něco.

zklidnit <koho>

Učinit klidnějším; umlčet; uklidnit; usmířit; zmírnit napětí, konflikt nebo agresi.

zradit <koho>

Zradit znamená neuposlechnout závazek, který člověk má k někomu, tím ho zklamat a ublížit mu.

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

upozornit <koho> (předem)

Upozornit znamená varovat ho předem o něčem.

znavit <koho>

Znavit je schopnost najít a pochopit něčí specifickou potřebu nebo situaci a přizpůsobit se jí.

přimět <koho k čemu> (násilím)

Donutit (násilím) někoho, aby něco udělal nebo aby se nějak zachoval.

živit <koho>

Živit: zajišťovat pravidelnou potřebnou péči a podporu, aby bylo zachováno zdraví a životní úroveň.

vyslechnout <koho n. co>

Vyslechnout znamená poslouchat a vyhodnocovat informace, které někdo říká.

odvrátit <koho od čeho>

Odvrátit znamená zabránit tomu, aby se něco stalo, například odvrátit někoho od nějakého jednání.

vyložit <koho kde>

Vyložit znamená vysvětlit nebo blíže specifikovat něčí slova nebo myšlenky.

obeznámit <koho s čím>

Obeznámit: seznámit někoho s něčím, uvést ho do problematiky nebo do prostředí.

uznávat <koho>

Uznávat znamená přijímat názory, autoritu a práva druhých a respektovat je.

vytlačit <koho n. co>

Odsunout, vyhnat, vyhnout, vyřadit.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.