Facebook

Tahat <co> (ven) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu tahat <co> (ven).

Význam: Tahat (ven) znamená fyzicky vytáhnout nebo odstranit něco z jednoho místa na druhé.

ukazovat (doklady)

Ukazovat znamená poukázat na něco a dát najevo, ukázat cestu nebo doklady.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

používat <co na koho>

Používat "co na koho" znamená použít nástroj, zbraň, slovo nebo jinou činnost k ovlivnění, ublížení či ovládnutí někoho nebo něčeho jiného.

Podobná synonyma

zakřičet <na koho>

Zakřičet : volat či vykřikovat něco na určitou osobu, aby si ji všimla.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, aplikovat něco do praxe.

žalovat <koho>

Žalovat znamená stěžovat si někomu na něco, obvykle s cílem dosáhnout nápravy.

hledat <koho>

Hledat: vyhledávat, snažit se najít nebo objevit něco.

udřít <koho>

Udřít je příliš silné slovo pro vyjádření fyzického napadení, které způsobuje bolest a často i modřiny.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít člověka tím, že se mu zaškrtí krk.

vyčenichat <koho n. co>

Vyčenichat znamená provést úmyslně znevýhodňující diskriminaci člověka nebo věci.

vytrhat <co z čeho>

Vytrhat znamená odtrhnout část nebo částice něčeho - např. list, vlákno, kus, kousky apod.

vybudit <koho n. co>

Vybudit: probudit (z postele, z letargie); probudit/rozproudit/vyvolat/rozdmýchat činnost, city apod.

zřídit <koho> (nemoc)

Zřídit koho: přiřadit diagnózu a přijmout opatření k léčbě nemoci.

odhánět <koho>

Odhánět znamená vyhnat, vyvést nebo odstranit někoho nebo něco.

přidat <co do čeho>

Přidat znamená připojit, přivést nebo přiřadit něco k něčemu jinému.

najmout <koho n. co>

Najmout znamená získat něčí služby nebo věci za účelem jeho využití, např. najmout pracovníka nebo pronajmout byt.

dráždit <koho n. co>

Dráždit znamená způsobovat nepříjemnosti, obtěžovat, vyvolávat neklid nebo rozrušovat.

napadat <koho>

Napadat znamená útočit či fyzicky napadat někoho nebo cokoli jiného úmyslně.

chránit <koho>

Chránit znamená ochraňovat, dbát o bezpečí a zdraví někoho.

splést <koho>

Splést znamená míchat, pomíchat nebo zaměňovat informace, názory nebo úsudky o určité osobě.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělovat někomu informace o něčem.

dozírat <na koho>

Dozírat na někoho znamená bedlivě sledovat jeho činy a pohyby.

ukazovat se

Ukazovat se znamená prezentovat se, ukázat se veřejnosti či jiným lidem.

narážet <do čeho> (v běhu)

Narážet do čeho znamená používat nějakým způsobem něco k tomu, aby se dosáhlo určitého cíle, obvykle ve vysoké rychlosti.

vyloučit <koho> (z evidence)

Vyloučit znamená odstranit jeho údaje z evidence.

podporovat <koho>

Přispívat k tomu, aby daná osoba měla úspěch, tím, že jí poskytneme podporu a pomoc, aby dosáhla svých cílů.

zpravit <koho>

Zpravit někoho znamená informovat ho o něčem.

poškodit <koho>

Poškodit : učinit škodu, zranit, ublížit, naškodit.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

vyloučit <koho>

Vyloučením se rozumí odstranění osoby z nějakého procesu nebo situace.

zacvičit <koho>

Zacvičit je provést cvičení s někým, aby byl schopen provádět fyzickou aktivitu.

útočit <na koho>

Použít sílu a/nebo zbraně k napadení a způsobení škody druhé osobě nebo skupině.

disgustovat <koho>

Vyvolávat odpor, vzbuzovat rozčarování, náladu ošklivosti nebo znechucení u někoho.