Facebook

účelný - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu účelný.

Význam: Účelný se odkazuje na schopnost něčeho k dosažení požadovaných cílů bez plýtvání časem, zdroji nebo úsilím.

promyšlený

Promyšlený znamená pečlivě zvážený a promyšlený předtím, než se učiní jakákoli akce.

záměrný

Záměrný je vyjádření úmyslu nebo cíle. Jde o přímý úmysl nebo cíl, který je záměrně prováděn.

praktický

Praktický se vztahuje k realitě a užití; má konkrétní výhody nebo uplatnění; je praktický, pokud je užitečný a účelný.

funkční

Funkční znamená schopnost plnit účel nebo splnit očekávání; funkce je schopnost systému nebo objektu provádět jednu nebo více činností.

vhodný

Vhodný je správný či přiměřený, odpovídající dané situaci nebo potřebě.

racionální

Racionální je schopnost logicky a systematicky myslet, analyzovat a vyvozovat závěry.

Podobná synonyma

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

být vhodný

Být vhodný znamená odpovídat požadavkům nebo být vhodný pro danou situaci.

technika (racionální)

Technika je proces využívání racionálního myšlení k řešení problémů a dosahování požadovaných cílů.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.