Facebook

Technika (racionální) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu technika (racionální).

Význam: Technika je proces využívání racionálního myšlení k řešení problémů a dosahování požadovaných cílů.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

Podobná synonyma

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

postup

Postup je série kroků, které je třeba provést k dosažení požadovaného cíle.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

seminář (vědecký)

Seminář je akademická diskuse konaná pod vedením vyučujícího, při které se studenti účastnící zabývají konkrétními tématy.

kongres (vědecký)

Kongres je setkání odborníků z určité oblasti, kteří společně diskutují o současných problémech a vytvářejí plány pro budoucnost.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

vědecký

Vědecký označuje to, co je založeno na vědeckém zkoumání, které je prováděno s cílem dosáhnout objektivních výsledků.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

zkoumat (vědecky)

Zkoumat znamená provádět detailní studie, často vědeckého charakteru, pro zjištění příčiny nebo podstaty něčeho.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.