Facebook

Záměrný - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu záměrný.

Význam: Záměrný je vyjádření úmyslu nebo cíle. Jde o přímý úmysl nebo cíl, který je záměrně prováděn.

promyšlený

Promyšlený znamená pečlivě zvážený a promyšlený předtím, než se učiní jakákoli akce.

účelný

Účelný se odkazuje na schopnost něčeho k dosažení požadovaných cílů bez plýtvání časem, zdroji nebo úsilím.

úmyslný

Úmyslný - intencionální, záměrný, vědomý, cílený, plánovaný.

cílevědomý

Cílevědomý: schopnost udělat činy směřující k dosažení stanovených cílů; odhodlanost a vytrvalost ve snaze dosáhnout vytouženého úspěchu.

plánovitý

Provedení činností nebo úkolů systematicky a s jasným cílem.

zaměřovací

Zaměřovací je proces, který se používá k určení přesné polohy nebo umístění objektu.

Podobná synonyma

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.