Facebook

Teror - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu teror.

Význam: Teror je používání násilí a hrozeb k vyvolání strachu a zastrašení lidí, aby dosáhli politických cílů.

zastrašování

Zastrašování je proces vyvíjení tlaku na někoho nebo něco, aby se přiměl k nějakému jednání.

hrůzovláda

Hrůzovláda je synonymum pro tyranii, despotismus nebo diktaturu, kdy mocí vládnoucí osoba nebo skupina užívá nespravedlivé, surové a brutální metody.

násilí

Násilí je fyzické, psychické nebo sexuální ublížení nebo pronásledování jedince nebo skupiny osob.

tyranie

Tyranie je forma autoritářské vlády, která se projevuje nespravedlivým a autoritativním nařízením, které nejsou omezeny zákony ani lidská práva.

despocie

Despocie je forma autokratického vládnutí, které se vyznačuje silnou mocí v jedné ruce a nedostatkem práv a svobod.

Žádná další podobná synonyma k teror jsme nenašli.