Facebook

Despocie - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu despocie.

Význam: Despocie je forma autokratického vládnutí, které se vyznačuje silnou mocí v jedné ruce a nedostatkem práv a svobod.

tyranie

Tyranie je násilné a autoritativní jednání, které se využívá k nadvládě jednoho člověka nebo skupiny nad ostatními.

krutovláda

Krutovláda je forma totalitního režimu, kde se mocenské vlády uchýlí ke krutosti a násilí k dosažení vládní moci.

diktatura

Vláda jedné osoby nebo skupiny, která cenzuruje svobodu projevu, omezuje svobodu občana a je bez zákonného omezení.

zastrašování

Zastrašování je proces vyvíjení tlaku na někoho nebo něco, aby se přiměl k nějakému jednání.

hrůzovláda

Hrůzovláda je synonymum pro tyranii, despotismus nebo diktaturu, kdy mocí vládnoucí osoba nebo skupina užívá nespravedlivé, surové a brutální metody.

násilí

Násilí je fyzické, psychické nebo sexuální ublížení nebo pronásledování jedince nebo skupiny osob.

Žádná další podobná synonyma k despocie jsme nenašli.