Facebook

Násilí - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu násilí.

Význam: Násilí je fyzické, psychické nebo sexuální ublížení nebo pronásledování jedince nebo skupiny osob.

represe

Represe je použití silného nátlaku, aby se omezily nebo potlačily názory, činy nebo jednání.

zastrašování

Zastrašování je proces vyvíjení tlaku na někoho nebo něco, aby se přiměl k nějakému jednání.

hrůzovláda

Hrůzovláda je synonymum pro tyranii, despotismus nebo diktaturu, kdy mocí vládnoucí osoba nebo skupina užívá nespravedlivé, surové a brutální metody.

tyranie

Tyranie je forma autoritářské vlády, která se projevuje nespravedlivým a autoritativním nařízením, které nejsou omezeny zákony ani lidská práva.

despocie

Despocie je forma autokratického vládnutí, které se vyznačuje silnou mocí v jedné ruce a nedostatkem práv a svobod.

Podobná synonyma

vyvolat (teror)

Vyvolat teror znamená vyvolávat strach a hrůzu.