Facebook

Tyranie - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu tyranie.

Význam: Tyranie je forma autoritářské vlády, která se projevuje nespravedlivým a autoritativním nařízením, které nejsou omezeny zákony ani lidská práva.

zastrašování

Zastrašování je proces vyvíjení tlaku na někoho nebo něco, aby se přiměl k nějakému jednání.

hrůzovláda

Hrůzovláda je synonymum pro tyranii, despotismus nebo diktaturu, kdy mocí vládnoucí osoba nebo skupina užívá nespravedlivé, surové a brutální metody.

násilí

Násilí je fyzické, psychické nebo sexuální ublížení nebo pronásledování jedince nebo skupiny osob.

despocie

Despocie je forma autokratického vládnutí, které se vyznačuje silnou mocí v jedné ruce a nedostatkem práv a svobod.

samovláda

Samovláda je forma vlády, ve které jednotlivci nebo skupiny mají autonomii pro vnitřní správu bez vnějšího zásahu.

krutovláda

Krutovláda je forma autoritářského režimu charakterizovaná násilím, bezohledností a nedostatkem práv občanů.

demokracie

Demokracie je forma vlády, při které má občan právo ovlivňovat politiku a veřejné záležitosti prostřednictvím vyjádření své vůle.

Žádná další podobná synonyma k tyranie jsme nenašli.