Facebook

Hrůzovláda - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu hrůzovláda.

Význam: Hrůzovláda je synonymum pro tyranii, despotismus nebo diktaturu, kdy mocí vládnoucí osoba nebo skupina užívá nespravedlivé, surové a brutální metody.

tyranie

Tyranie je forma autoritativního a násilného vládnutí, kde jsou porušovány práva obyvatel a zásady demokracie.

despocie

Despocie je forma autoritativního vládnutí, kdy je jedna osoba vedoucí osobou ve státě nebo organizaci.

teror

Teror je násilné jednání, které má za cíl vyvolávat strach a hrůzu.

diktatura

Diktatura je politický systém, ve kterém jedna osoba nebo skupina má absolutní moc.

demokracie

Demokracie je politický systém, kde občané mají právo na rovnost a mají právo na rozhodování o politických otázkách.

zastrašování

Zastrašování je proces vyvíjení tlaku na někoho nebo něco, aby se přiměl k nějakému jednání.

násilí

Násilí je fyzické, psychické nebo sexuální ublížení nebo pronásledování jedince nebo skupiny osob.

Podobná synonyma

vyvolat (teror)

Vyvolat teror znamená vyvolávat strach a hrůzu.