Facebook

Tahanice - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu tahanice.

Význam: Tahanice je nepřátelské vyjednávání a hádka o nějakou věc, obecně nepříjemný spor.

potahování

Potahování je proces nátěru nebo krytí povrchu materiálem, jako je látka, koženka nebo plast.

popotahování

Popotahování je slovo používané pro označení postupu při rozdělování jídla mezi lidi.

nepříjemnost

Nepříjemnost je situace nebo zkušenost, která je ošklivá, neobvyklá, nepříjemná nebo obtížná.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.

tahačka

Tahačka je vozík používaný k přepravě nákladu, který se táhne za vozidlem.

opletačka

Opletačka je druh rybolovu, kdy se ryby chytají pomocí vody a sítě.

sháňka

Sháňka je české název pro pojmenování oděvu, který je vyroben ze dvou různých materiálů na jedné straně a z jednoho materiálu na druhé straně.

dranice

Dranice je výraz pro přívěsnou síť, která se používá k chytání ryb nebo jiných druhů vodních živočichů.

dračka

Dračka je hra pro děti, která se hraje na velkém plátně a vyžaduje od hráčů dobrou koordinaci a rychlou reakci.

rvačka

Rvačka je fyzická potyčka mezi dvěma nebo více osobami, často ve velmi agresivním stylu.

pranice

Pranice je obecné označení pro systém, který zajišťuje včasné a přesné předávání informací mezi vysílačem a příjemcem.

Podobná synonyma

vleklý

Vleklý znamená nepříjemně dlouhý, nekončící se nebo trvající dlouhou dobu.

spor

Boj, konflikt nebo kontroverze, které vyžadují vyjednávání nebo soudní rozhodnutí pro jejich vyřešení.

nastávat (spor)

Nastávat znamená nastupovat, začínat nebo dostávat se do stavu, situace nebo okolností.

řešit (spor)

Řešit: vyřešit, najít řešení, smířit se, urovnat spor.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

rozsoudit (spor)

Rozsoudit znamená odstranit, vyřešit nebo rozhodnout spor.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

urovnat (spor)

Urovnat spor, znamená najít řešení, které uspokojí obě strany, aniž by se jedna strana musela vzdát svého požadavku.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená projednávat spor a analyzovat jeho okolnosti, aby bylo dosaženo uspokojivého řešení.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

sháňka <po čem>

Sháňka je starobylý druh plátna, který se často používá k výrobě oděvů, záclon, ubrusů a dalších tkanin.