Facebook

Upozorňovat <koho na co> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu upozorňovat <koho na co>.

Význam: Upozorňovat znamená varovat, připomínat nebo informovat někoho o něčem.

upamatovávat

Pamatovat si, zapamatovat, zapsat si.

připamatovávat

Pamatovat si něco trvale, vytvořit si základní vědomosti o něčem.

dodávat <co>

Dodávat: přinést, doručit či poskytnout něco.

podotýkat

Podotýkat znamená doplňovat nebo upřesňovat výrok, často s tím, že to není zcela jasné.

poznamenávat

Komentovat, kritizovat, přidávat poznámky; zaznamenávat důležité informace a myšlenky.

zmiňovat se <o čem>

Mluvit o něčem, zmínit něco ve větě.

upomínat

Upomínat je připomínat někomu něco, co by měl dělat či udělat; je to připomínka či výzva.

Podobná synonyma

dodávat <co k čemu>

Dodávat: přidávat nebo dávat něco k něčemu; obvykle znamená poskytovat něco pro potřebu nebo užitek.

poznamenávat si

Poznamenávat si znamená zapamatovat si a zaznamenat informace, informace, které můžete v budoucnu potřebovat nebo se na ně můžete vrátit.

poznamenávat <co>

Poznamenávat znamená vyjadřovat názor, dotýkat se nějakého tématu nebo postřehnout něco.

poznamenávat (stručně)

Komentovat, pozorovat a konstatovat důležité věci; upozornit na něco.

upamatovávat se

Pamatovat si, zapamatovat si, zapamatovat si a mít na paměti.

připamatovávat si <co>

Pamatování si informací; schopnost si uchovat informace v paměti.

upomínat <koho>

Upomínat: napomínat, připomínat někomu jeho povinnosti, závazky nebo obecně nějakou skutečnost.

podotýkat <co>

Podotýkat znamená připojit nějakou myšlenku nebo poznámku k již existujícímu tématu.

zmiňovat se

Zmiňovat se znamená hovořit o něčem nebo o někom, vyjádřit myšlenku nebo postoj.

dodávat zásoby

Dodávat zásoby znamená obnovovat a doplňovat zásoby zboží nebo materiálu.

dodávat <komu> (sil)

Poskytnout někomu sílu, kterou potřebuje k uskutečnění úkolů nebo cílů.