Facebook

Sundat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu sundat.

Význam: Sundat: odstranit, vyjmout, odebrat, svléknout, odložit, vyndat.

sejmout (klobouk)

Odstranit klobouk ze hlavy, sundat ho.

dát dolů (bednu)

Přenést bednu dolů, např. ze schodů nebo z vyššího patra.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit člověka něčeho: odstranit něčí právo, titul, postavení, odpovědnost nebo vlastnictví.

sestřelit

Sestřelit znamená odstranit, zničit nebo zabít letadlo, raketu nebo jiný letoun.

zout (boty)

Zout znamená vyškrabat, odstranit a vyměnit běžné podešve bot, které jsou opotřebené nebo méně přilnavé.

stáhnout

Stáhnout znamená získat data z internetu nebo počítače, například soubory, obrázky nebo programy.

Podobná synonyma

omámit <koho>

Omámit znamená přivést někoho do stavu střízlivého opojení nebo velmi silného ohromení.

zhubit <koho>

Zhubit = snížit tělesnou hmotnost člověka cílenou dietou, cvičením a/nebo léky.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená obléci/ospravit (oděv) někoho (nebo sebe sama) v oblečení, které je vhodné pro určitou událost nebo účel.

zpravit <koho o čem>

Zpravit znamená sdělit někomu informace o nějaké události nebo vývoji.

splést <koho>

Splést znamená míchat, pomíchat nebo zaměňovat informace, názory nebo úsudky o určité osobě.

zpravovat <koho o čem>

Zpravovat = poskytovat informace nebo sdělení o čemkoli.

zachytit <koho>

Zachytit znamená chytit, držet nebo uchopit danou osobu.

podplatit <koho>

Podplatit znamená za úplatu ovlivnit jeho chování či jednání ve prospěch toho kdo platí.

ztlouci <koho>

Ztlouci znamená fyzicky či psychicky zneužívat, ponižovat nebo omezovat člověka.

srazit <koho>

Srazit: snížit hodnotu, množství nebo velikost čeho (člověka, cenu, náklady, úroveň atd.).

vzrušit <koho>

Vzrušit znamená vzbudit silné emoce nebo touhu u druhé osoby.

zpodobnit <koho n. co>

Zpodobnit - vyjádřit něco pomocí obrazů, obrazem nebo jiným způsobem.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená snížit napětí a stres, který trápí, a pomoci mu dosáhnout klidu a pohody.

hledět <na koho n. co>

Hledět na něco/koho: sledovat s pečlivostí, pozorností, věnovat pozornost.

vyplavit <koho n. co>

Vyplavit: osvobodit od čeho, dostat se z něčeho.

seběhnout (dolů)

Rychle běžet dolů, aby se dostal na nižší úroveň.

odlákat <koho>

Odlákat je přesvědčit někoho, aby se odvrátil od něčeho nebo od někoho.

zostudit <koho>

Zostudit znamená učinit jeho činy nebo povahu trapnými a hanlivými.

zasáhnout <koho> (infekce)

Ohrozit infekcí, infikovat, napadnout, napadajícím způsobem postihnout.

získat <koho pro co>

Získat: vyhrát, dosáhnout, získat něco (např. informace, práva, zkušenosti, dovednosti).

inicializovat <koho>

Inicializovat je proces nastavení počátečních hodnot pro něco, např. program, systém nebo objekt.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

promáčet (boty)

Promáčet znamená oblečení a boty nechávat vstřebat vodu, obyčejně do nich plavat.

hledat <koho n. co>

Hledat: vyhledávat, shánět informace nebo věci, aby byly nalezeny.

ukolébávat <koho>

Ukolébávat znamená uspávat, uklidňovat a uvolňovat například dítě, aby usnulo.

přesvědčit <koho>

Uvést někoho do přesvědčení, že něco je pravda nebo správné.

vypudit <koho>

Vypudit znamená vyhostit, propustit někoho bez možnosti vrátit se.

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci někomu, aby dosáhl cíle, případně mu poskytnout podporu, aby byl úspěšný.

klamat <koho>

Klamat znamená lhát, vymýšlet si věci nebo podvádět ostatní lidi.

prohlásit <koho čím>

Prohlásit někoho čímsi znamená vyjádřit veřejně jeho postoj, myšlenky nebo názor.