Facebook

Stonat - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu stonat.

Význam: Stonat je verbální výraz, který znamená vyjadřovat velkou bolest nebo slzy. Také se může používat k popisu situace, kdy někdo zůstává bezmocný.

být nemocný

Být nemocný znamená trpět fyzickým či duševním onemocněním, které ovlivňuje zdraví a pohodu jedince.

ležet

Ležet znamená být v horizontální poloze, kdy tělo je přímo v kontaktu s povrchem.

churavět

Churavět znamená trpět nemocí, slabostí nebo únavou.

postonávat

Postonávat znamená trvale se projevovat nebo vyjadřovat nespokojenost nebo odmítání.

toužit <po čem>

Toužit je vyjádření přání po něčem, co je pro nás důležité, ať už je to materiální, emoční, nebo duchovní.

sténat (bolestí)

Sténat je zvuková reakce na bolest, který vyjadřuje utrpení a úzkost. Je to zoufalý způsob hlasitého vyjádření bolesti.

naříkat

Naříkat je stonat, vyjadřovat silné emoce; křičet, plakat, vzlykat; vyjadřovat nespokojenost, smutek, bolest.

Podobná synonyma

toužit

Toužit je vnitřní přání či chtíč po čemžkoli, co člověk chce mít nebo dosáhnout.

nemocný

Osoba trpící nemocí či zdravotním problémem, který zasahuje do jejího běžného fungování.

ležet (na lůžku)

Ležet (na lůžku) znamená být v horizontální poloze na posteli s tělem ležícím na zádech.

naříkat <na kým n. čím>

Naříkat: vyjadřovat smutek nebo bolest nahlas, plakat, lamentovat.

sténat

Sténat je vyjadřovat bolest nebo utrpení za pomoci hlasitých, zasténavých zvuků.

naříkat si

Naříkat si znamená vyjádřit svou bolest a trápení voláním, pláčem nebo sténaním.

naříkat (na děti)

Naříkat znamená vyjadřovat smutek nebo bolest zpěvem nebo pláčem. Naříkat se často používá k vyjádření emocionální bolesti, zejména u dětí.

naříkat <nad čím>

Naříkat = vyjadřovat smutek a bolest; volat, kvílet, plakat, lamentovat nad čím.

psychotik (nemocný hysterií)

Psychotik je člověk trpící psychickou poruchou, která se projevuje ve formě psychických poruch, jako je hysterie.

ležet (chvilkami)

Ležet znamená být v pasivní poloze, někdy na krátkou chvíli, např. odpočívat.

kvílet (bolestí)

Kvílet je slovo používané pro popis stálého, naléhavého, nepříjemného bolestného pocitu.

ležet ladem

Ležet ladem znamená být nečinným či neužitečným, nevyužívat svůj potenciál.

ležet (v knihách)

Ležet znamená být položeno nebo umístěno v nějakém místě. Ve vztahu k knihám znamená ležet na regálu nebo někde jinde.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

ležet <co na kom>

Ležet: být umístěn na něčím jiném, jako je postel, podlaha, země apod.

vášnivě toužit

Vášnivě toužit znamená mít silnou touhu po něčem s velkou intenzitou.