Facebook

Stížnost - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu stížnost.

Význam: Stížnost je písemný nebo ústní výraz nespokojenosti s čímsi, co se stalo nebo neděje.

rekurs

Rekurs je opakované použití algoritmu nebo funkce, která se sama volá, dokud není dosaženo požadovaného výsledku.

odvolání

Odvolání je formální prohlášení, kterým se někdo odvolává od něčeho, například od názoru, rozhodnutí nebo závazku.

reklamace

Reklamace je proces, kdy spotřebitel požaduje nápravu vadného zboží nebo služeb.

žaloba

Žaloba je právní žádost o soudní ochranu nároků a práv, ve které se navrhují soudní opatření.

Podobná synonyma

odvolání (z funkce)

Odvolání je ukončení funkce nebo pozice člověkem, který byl původně jmenován nebo zvolen.

odvolání se <na co>

Odvolání se na co znamená zdůraznit, zmínit či zohlednit něco, co je relevantní k danému problému.