Facebook

Spor - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu spor.

Význam: Spor je konflikt, který vzniká mezi lidmi nebo skupinami, kteří se snaží prosadit svůj názor.

srážka

Srážka je střet, kolize, narážení dvou nebo více předmětů dohromady.

bitka

Bitka je boj proti dvěma nebo více stranám, během kterého se používají různé zbraně nebo fyzická síla.

šarvátka

Šarvátka je střet nebo bitva, která je obvykle krátká, ale násilná.

půtka

Půtka je malý průchod ve zdi nebo plotu, který slouží k přeskakování nebo přecházení.

neshoda

Rozpor, nesouhlas, neshoda; stav, kdy se dvě strany nesouhlasí.

konflikt

Konflikt je střet dvou nebo více zájmů, který může mít jak fyzickou, tak psychologickou podobu.

hádka

Hádka je nevyhnutelná sporová diskuze mezi dvěma nebo více osobami, které se snaží prosadit svůj názor.

rozepře

Rozepře jsou ostré a hádavé hádky mezi dvěma nebo více lidmi o něčem, co se nedá vyřešit.

svár

Svár je hádka nebo spor, který může být mezi dvěma nebo více lidmi, nebo i mezi lidmi a skupinami.

nesrovnalost

Nesrovnalost je stav, kdy existují rozdíly, které by neměly být.

rozpor

Rozpor je stav, kdy se dva názory, postoje nebo cíle střetávají a nejsou schopny se dohodnout.

kontradikce

Kontradikce je stav, kdy dva protichůdné myšlenky, názory nebo stanoviska jsou současně pravdivé.

Podobná synonyma

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

srážka (krvavá)

Srážka je ozbrojený konflikt mezi dvěma nebo více stranami, který může vést až k boji a krvavým obětem.

hádka (učená)

Hádka je vyjednávací proces, který se používá k řešení sporů, komunikaci a rozhodování, které je založeno na argumentaci a logickém zdůvodnění.

způsobit (konflikt)

Způsobit: vyvolat, přivodit, zapříčinit. Konflikt: spor, střet, roztržka mezi lidmi nebo skupinami.

zjevný (konflikt)

Zjevný konflikt je mezi dvěma stranami, které mají protichůdné názory, postoje nebo zájmy.

konflikt (pohraniční)

Konflikt pohraniční je napětí mezi dvěma státy, které se snaží dosáhnout výhodnějších podmínek pro své vlastní zájmy.

neshoda (gramatická)

Neshoda je nesouhlas nebo nesoulad mezi dvěma nebo více názory, myšlenkami nebo názory.

neřešitelný rozpor

Neřešitelný rozpor je situace, ve které se vyskytují protichůdné požadavky, které nemohou být současně splněny.

antagonistický (rozpor)

Protichůdný, odporující; nesouhlasící; proti sobě stojící.