Facebook

Kontradikce - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu kontradikce.

Význam: Kontradikce je stav, kdy dva protichůdné myšlenky, názory nebo stanoviska jsou současně pravdivé.

protiklad

Protiklad je myšlenkový protipól, který je v opozici k něčemu jinému.

rozpor

Rozpor je protikladnost, nesouhlas nebo střet mezi dvěma myšlenkami, názory nebo skutky.

protimluv

Protimluv je odporující názor nebo stanovisko, které je v opozici s něčím jiným.

neshoda

Rozpor, nesouhlas, neshoda; stav, kdy se dvě strany nesouhlasí.

konflikt

Konflikt je střet dvou nebo více zájmů, který může mít jak fyzickou, tak psychologickou podobu.

hádka

Hádka je nevyhnutelná sporová diskuze mezi dvěma nebo více osobami, které se snaží prosadit svůj názor.

rozepře

Rozepře jsou ostré a hádavé hádky mezi dvěma nebo více lidmi o něčem, co se nedá vyřešit.

svár

Svár je hádka nebo spor, který může být mezi dvěma nebo více lidmi, nebo i mezi lidmi a skupinami.

nesrovnalost

Nesrovnalost je stav, kdy existují rozdíly, které by neměly být.

Podobná synonyma

konflikt (pohraniční)

Konflikt pohraniční je napětí mezi dvěma státy, které se snaží dosáhnout výhodnějších podmínek pro své vlastní zájmy.

způsobit (konflikt)

Způsobit: vyvolat, přivodit, zapříčinit. Konflikt: spor, střet, roztržka mezi lidmi nebo skupinami.

zjevný (konflikt)

Zjevný konflikt je mezi dvěma stranami, které mají protichůdné názory, postoje nebo zájmy.

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

hádka (učená)

Hádka je vyjednávací proces, který se používá k řešení sporů, komunikaci a rozhodování, které je založeno na argumentaci a logickém zdůvodnění.

neshoda (gramatická)

Neshoda je nesouhlas nebo nesoulad mezi dvěma nebo více názory, myšlenkami nebo názory.

antagonistický (rozpor)

Protichůdný, odporující; nesouhlasící; proti sobě stojící.

neřešitelný rozpor

Neřešitelný rozpor je situace, ve které se vyskytují protichůdné požadavky, které nemohou být současně splněny.

protiklad (ostrý)

Protikladem slova "ostrý" je "měkký".