Facebook

Bitka - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu bitka.

Význam: Bitka je boj proti dvěma nebo více stranám, během kterého se používají různé zbraně nebo fyzická síla.

půtka

Půtka je úzká a krátká cesta, která spojuje dvě místa, obvykle ve vzdálenosti jen několika metrů.

šarvátka

Šarvátka je boj mezi dvěma nebo více osobami, který se obvykle odehrává bez zbraní.

potyčka

Potyčka je fyzické střetnutí mezi dvěma nebo více lidmi, které může zahrnovat rvačku, pěstní souboj, či jinou fyzickou konfrontaci.

řež

Řež je postup pro průřez dřevem, stejně jako sekání, vyřezávání nebo přerušování.

srážka

Srážka je fyzické střetnutí dvou nebo více fyzických objektů.

rvačka

Rvačka je násilný střet dvou nebo více osob, který obvykle zahrnuje fyzickou agresi, boj nebo bojové chování.

seč

Seč je stará metoda měření pozemků, používající k tomu přímku a hranice.

spor

Spor je konflikt, který vzniká mezi lidmi nebo skupinami, kteří se snaží prosadit svůj názor.

Podobná synonyma

řešit (spor)

Řešit: vyřešit, najít řešení, smířit se, urovnat spor.

srážka (krvavá)

Srážka je ozbrojený konflikt mezi dvěma nebo více stranami, který může vést až k boji a krvavým obětem.

urovnat (spor)

Urovnat spor, znamená najít řešení, které uspokojí obě strany, aniž by se jedna strana musela vzdát svého požadavku.

rozsoudit (spor)

Rozsoudit znamená odstranit, vyřešit nebo rozhodnout spor.

rozhodovat (spor)

Rozhodovat znamená vyřešit spor pomocí učinění rozhodnutí.

mít spor <s kým>

Mít spor je hádka nebo konflikt mezi dvěma lidmi nebo skupinami.

urovnávat (spor)

Řešit, smířit, usmířit a dojít k dohodě ve sporu.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.

nastávat (spor)

Nastávat znamená nastupovat, začínat nebo dostávat se do stavu, situace nebo okolností.

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená projednávat spor a analyzovat jeho okolnosti, aby bylo dosaženo uspokojivého řešení.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

přibližovat se (rvačka)

Přibližovat se znamená dostávat se do stále bližšího a napjatějšího kontaktu, často se vzájemným dotýkáním a hrozbou fyzického násilí.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.