Facebook

Konflikt - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu konflikt.

Význam: Konflikt je střet dvou nebo více zájmů, který může mít jak fyzickou, tak psychologickou podobu.

rozpor

Rozpor je konflikt mezi dvěma myšlenkami, názory, argumenty nebo postoje, které jsou v protikladu.

neshoda

Neshoda je nesouhlas, nesouhlasné stanovisko, názorový rozdíl mezi lidmi či skupinami.

nesouhlas

Nesouhlas je odmítnutí či nesouhlas s postojem nebo názorem druhé osoby.

zápletka

Zápletka je souhrn událostí, které nastávají v průběhu příběhu, jež vyvolá konflikt a nutí postavy, aby na něj reagovaly.

hádka

Hádka je vzájemné výměnné názorové střetnutí, často plné emocí, které může být buď konstruktivní nebo destruktivní.

srážka

Srážka je fyzikální jev, při kterém dva nebo více objektů naráží do sebe.

utkání

Utkání je soutěž dvou nebo více týmů, hráčů nebo jednotlivců ve sportu, hře nebo jiné aktivitě.

válka

Válka je ozbrojený konflikt mezi státy, národy či skupinami. Je to stav, který lze pozorovat, když se dvě strany snaží dosáhnout svého cíle pomocí ozbrojeného boje.

střet

Střet je označení pro konflikt, kdy se dva nebo více zájmů či cílů střetávají.

rozepře

Rozepře jsou ostré a hádavé hádky mezi dvěma nebo více lidmi o něčem, co se nedá vyřešit.

svár

Svár je hádka nebo spor, který může být mezi dvěma nebo více lidmi, nebo i mezi lidmi a skupinami.

nesrovnalost

Nesrovnalost je stav, kdy existují rozdíly, které by neměly být.

kontradikce

Kontradikce je stav, kdy dva protichůdné myšlenky, názory nebo stanoviska jsou současně pravdivé.

Podobná synonyma

hádka (učená)

Hádka je vyjednávací proces, který se používá k řešení sporů, komunikaci a rozhodování, které je založeno na argumentaci a logickém zdůvodnění.

partyzánská válka

Partyzánská válka je označení pro boje, které se odehrávají mimo oficiální bojiště, prováděné nepravidelnými jednotkami.

potlačit (nesouhlas)

Potlačit znamená překonat nebo zastavit něco, co brání v dosažení cíle.

drobná válka

Drobná válka je označení pro ozbrojený konflikt, který nezahrnoval velké armády a nevedl ke změně politického uspořádání.

srážka (krvavá)

Srážka je ozbrojený konflikt mezi dvěma nebo více stranami, který může vést až k boji a krvavým obětem.

utkání (tradiční)

Utkání je shledávání dvou nebo více stran, které se účastní soutěže, aby porazily ostatní.

vzniknout (válka)

Vzniknout ve vztahu k válce znamená začít existovat, vznést se, vyvinout se.

blížit se (válka)

Blížit se znamená, že mezi dvěma stranami se zvyšuje napětí a hrozí vypuknutí války.

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

hrozná událost (válka)

Hrozná událost je obecně označována jako válka, která je způsobena nebo vyvolána bojem mezi dvěma nebo více stranami.

vypuknout (válka)

Vypuknout znamená začít, obvykle násilně, např. válka.

křižácký (válka)

Křižácké války byly série vojenských kampaní z 11. století, které byly vedeny evropskými křesťany ve snaze osvobodit Svatou zemi.

neshoda (gramatická)

Neshoda je nesouhlas nebo nesoulad mezi dvěma nebo více názory, myšlenkami nebo názory.

neřešitelný rozpor

Neřešitelný rozpor je situace, ve které se vyskytují protichůdné požadavky, které nemohou být současně splněny.

antagonistický (rozpor)

Protichůdný, odporující; nesouhlasící; proti sobě stojící.

poměr (branek v utkání)

Poměr je počet gólů, které jedna strana vstřelí ve srovnání s ostatními během utkání.