Facebook

Slaďovat (časově) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu slaďovat (časově).

Význam: Slaďovat znamená usměrňovat nebo propojovat věci tak, aby vytvářely harmonii.

uvádět v soulad

Uvádět v soulad znamená uspořádat nebo zajistit, aby všechny strany zůstaly v souladu s pravidly a standardy.

Podobná synonyma

uvádět do chodu

Spustit/zprovoznit/provést základní nastavení technických zařízení/strojů/systémů.

uvádět do hry (míč)

Uvádět do hry (míč) znamená zahájit hru tím, že se míč hodí, kopne nebo podá na střed hřiště.

uvádět se

Uvádět se znamená představit se, sdělit informace o sobě a ukázat, že člověk je připraven k jednání.

soulad

Soulad je soudržnost mezi věcmi, ideami nebo lidmi; je to harmonické uspořádání, které vytváří jednotu.

uvádět do nesnází

Uvádět do nesnází znamená způsobovat nebo zhoršovat potíže a problémy.

uvádět (nové výrobky)

Uvádět: představovat novou věc, produkt, nápad nebo službu veřejnosti.

soulad (vnitřní)

Soulad je stav harmonie, kdy všechny prvky fungují společně a jsou v harmonii se sobě navzájem.

uvádět ve vztah

Uvádět ve vztah znamená porovnávat nebo kombinovat informace, aby bylo možné dospět k společnému závěru.

uvádět na jednu úroveň (násilně)

Zredukovat různorodost na jednu úroveň násilným způsobem.

uvádět do pořádku

Uvádět do pořádku znamená provádět úpravy a opravy čehokoli, aby se vrátilo ke svému původnímu stavu.

uvádět <co>

Uvádět: citovat, prezentovat nebo jinak zdůraznit.

uvést v soulad

Uvést v soulad znamená sjednotit, usmířit nebo udělat opatření, aby byly všechny strany spokojeny.

uvádět důkazy

Uvádět důkazy znamená doložit či podpořit své tvrzení pomocí relevantních důkazů.

uvádět

Uvádět znamená zaznamenat nebo sdělit informace, údaje nebo fakta; nebo představit někoho nebo něco.

uvádět na pravou míru

Uvádět na pravou míru znamená vyvracet fakta, které jsou nepravdivé, a opravit je tak, aby byly správné.