Facebook

Uvádět důkazy - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu uvádět důkazy.

Význam: Uvádět důkazy znamená doložit či podpořit své tvrzení pomocí relevantních důkazů.

dokazovat

Dokazovat znamená dávat důkaz o správnosti něčeho, dokazovat věrohodnost, pravdivost nebo platnost něčeho.

Podobná synonyma

odůvodňovat

Vysvětlovat a obhajovat důvody, proč je něco řečeno nebo uděláno.

dokazovat (vinu)

Dokazovat vinu je proces, při kterém se předkládají důkazy, které naznačí, že se osoba dopustila určitého činu.

dokazovat nepravdivost

Vyvrátit, dokázat nepravdivost.