Facebook

Uvádět do pořádku - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu uvádět do pořádku.

Význam: Uvádět do pořádku znamená provádět úpravy a opravy čehokoli, aby se vrátilo ke svému původnímu stavu.

narovnávat

Usilovat o uspořádání něčeho; opravovat nepravdivé informace nebo něčeho, co je v nesprávném pořadí.

odčiňovat (chyby)

Odčiňovat znamená napravit chyby, udělat vše pro to, aby se omyly napraveny a aby se předešlo dalším chybám.

odstraňovat

Odstraňovat znamená rušit, odstranit, zbavit se, odstranit, zrušit nebo zničit.

korigovat

Korigovat znamená opravit, přizpůsobit nebo upravit něco, aby odpovídalo požadovaným standardům.

zlepšovat

Zlepšovat znamená vylepšovat, zdokonalovat nebo prohlubovat jakýkoli stav, aby byl lepší.

zdokonalovat

Zdokonalovat znamená zlepšovat nebo vylepšovat něco, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

reformovat

Reformovat znamená změnit, upravit, přizpůsobit či obnovit něco, aby se zlepšily nebo změnily jeho funkce či účel.

Podobná synonyma

zlepšovat (své postavení)

Zlepšovat znamená vylepšovat svůj stav, postavení, umění nebo výkon.

zdokonalovat <co>

Zdokonalovat znamená zlepšovat, vylepšovat nebo zvyšovat kvalitu čeho.

podtrhnout (chyby)

Podtrhnout znamená zdůraznit nějakou myšlenku, vyzdvihnout její význam nebo důležitost. Může to být i zvýraznění chyb, aby bylo více zřetelné jaké jsou.

zkorigovat (chyby)

Opravit chyby, korigovat, učinit změny.

zlepšovat <co>

Zlepšovat znamená činit něco lepším nebo vyšším standardem.

odstraňovat vousy (břitvou)

Odstraňování vousů břitvou je proces odstraňování chloupků z obličeje.

odčiňovat (obětí)

Odčiňovat oběť znamená uznávat její utrpení a poskytnout jí jakýkoliv druh náhrady.

dopustit se (chyby)

Dopustit se chyby znamená udělat něco špatně, chybným způsobem nebo se provinit.

narovnávat se

Narovnávat se znamená dělat věci správným způsobem a usilovat o harmonii a vyrovnanost.

chyby (tiskové)

Chyby (tiskové) jsou nepřesnosti nebo nesprávnosti ve vytištěných materiálech.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

opravovat (chyby)

Opravovat znamená nahradit chybějící nebo poškozené části nebo odstranit chyby.

odčinit (chyby)

Odčinit znamená napravit, vyrovnat se s chybou nebo ji napravit.

odstraňovat (trůny)

Odstraňovat znamená odstranit nebo odstranit věci, jako jsou trůny, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

zlepšovat se

Zlepšovat se znamená dosahovat vyššího výkonu, schopností a dovedností.

dopustit se chyby

Udělat chybu nebo selhat ve splnění úkolu nebo povinnosti.

odstranit všechny chyby

Odstranit: napravit všechny chyby a nedostatky, aby byl výsledek dokonalý.