Facebook

Uvádět (nové výrobky) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu uvádět (nové výrobky).

Význam: Uvádět: představovat novou věc, produkt, nápad nebo službu veřejnosti.

obnovovat <co>

Obnovovat: obnovit nebo obnovením znovu vytvořit, obnovit nebo obnovením obnovit něco, co je nebo bylo předtím.

zavádět novinky

Zavádět novinky znamená zavést nové myšlenky, postupy, produkty nebo technologie, které jsou nové a mohou přinést zlepšení.

Podobná synonyma

představit (novinky)

Představit znamená prezentovat informace, nápady nebo produkty veřejnosti.

zavádět

Zavádět znamená používat, implementovat nebo implementovat něco nového.

obnovovat (staré zvyky)

Obnovovat znamená obnovit nebo obnovit staré zvyky a tradice.

obnovovat

Obnovovat znamená obnovit nebo obnovením obnovit stav, způsob, míru nebo vlastnosti, jaké měl něco dříve.

obnovovat (výrobu)

Obnovovat znamená obnovit, obnovením výroby vrátit do původního stavu či do stavu větší efektivity.