Facebook

Silnice - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu silnice.

Význam: Silnice je cesta nebo dráha, která slouží k pohybu vozidel a chodců.

komunikace

Komunikace je proces výměny informací mezi lidmi, který může probíhat prostřednictvím různých médií a kanálů.

cesta

Cesta je fyzická cesta nebo trasa, kterou člověk nebo objekt přesouvá z bodu A do bodu B.

Podobná synonyma

stáčet se (cesta)

Stáčet se: oblouk, křivka na cestě; měnit směr jízdy nebo chůze; kolísání směrem nahoru a dolů.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.

cesta (letadlem)

Cesta letadlem je přeprava osob nebo zboží z jednoho místa na druhé pomocí letadla.

zaprášený (cesta)

Zaprášený - zapadaný prachem, popel a nečistotami; cesta - přístup nebo průchod, který je znečištěný.

neschopnost (komunikace)

Neschopnost komunikace je schopnost nemít schopnost komunikovat, sdílet informace nebo vyjádřit myšlenky.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

procházková cesta

Procházková cesta je cesta nebo trasa určená k procházkám, turistickým výletům nebo jízdě na kole.