Facebook

šetrný - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu šetrný.

Význam: Šetrný znamená ohleduplný, opatrný, citlivý k okolí, vzájemný respekt, minimalizace dopadů na životní prostředí.

úsporný

Úsporný znamená snížení spotřeby energie a používání jen nezbytného množství surovin.

rozvážný

Rozvážný člověk se řídí rozumnými úsudky a přemýšlí o následcích svých činů předtím, než je udělá.

rozmařilý

Rozmařilý znamená, že je nadměrný, bohatý a neopatrný s něčím, co je drahé nebo cenné.

utrácivý

Utrácivý znamená, že se utrácí moc peněz, často nezodpovědně, bez ohledu na budoucnost.

ekonomický

Ekonomický se týká hospodaření s penězi a zdroji, zaměřuje se na výrobu a spotřebu zboží a služeb.

racionální

Racionální je vycházet z rozumných důvodů a logických argumentů a vyvozovat z nich závěry.

spořivý

Spořivý je přívlastek užívaný pro označení osoby, která si ukládá peníze, šetří jimi a nerozmazluje se.

hospodárný

Hospodárný znamená šetřit peníze, čas a jiné zdroje a získávat z nich co největší užitek.

marnotratný

Marnotratný znamená zbytečně rozhazovat peníze nebo vyhazovat věci.

ohleduplný

Ohleduplnost je schopnost jednat s úctou, respektem a citlivostí k druhým lidem.

pozorný

Pozorný znamená zřetelně vnímající, opatrný a trpělivý, soustředěný a s důkladností se věnující čemukoli.

taktní

Taktní je schopnost zachovat se citlivě a s ohledem na druhé.

diskrétní

Diskrétní znamená odlišné, nezávislé a oddělené. Je to stav, kdy jednotlivé položky jsou rozděleny do samostatných částí.

Podobná synonyma

technika (racionální)

Technika je proces využívání racionálního myšlení k řešení problémů a dosahování požadovaných cílů.

být diskrétní

Být diskrétní znamená udržovat mlčenlivost o citlivých informacích, chovat se taktně a zachovávat důstojnost.

být rozmařilý

Být rozmařilý znamená projevovat nadměrnou, nezřízenou radost a životní nadšení.

být pozorný

Být pozorný znamená vnímat situaci, kterou člověk prožívá, a dávat pozor na jednání ostatních. Znamená to mít oči a uši otevřené.