Facebook

Být rozmařilý - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu být rozmařilý.

Význam: Být rozmařilý znamená projevovat nadměrnou, nezřízenou radost a životní nadšení.

plýtvat <čím>

Využívat nebo spotřebovávat <čím> nadměrně, neekonomicky, bez užitku.

utrácet

Vyčerpávat finanční prostředky nebo věci, často se zbytečnými předměty.

šetřit

Šetřit znamená hospodařit s penězi, omezovat výdaje a uspořit si.

oplývat <čím>

Oplývat znamená mít velké množství čehokoli.

překypovat

Překypovat znamená být přeplněný nebo přesycený čímsi, případně být nadměrným množstvím něčeho.

flámovat

Flámovat je vystupovat a vyjadřovat se s přehnanou důvěrou a sebevědomím.

Podobná synonyma

utrácet (peníze)

Utrácet znamená vynakládat peníze na různé věci.

plýtvat

Používat nadměrně nebo zbytečně, rozdávat nebo nakládat s něčím, čímž se přijde o něco.

utrácet (rozmařile)

Utrácet znamená vynakládat peníze na věci, které nejsou zcela nezbytné a často bezhlavě.

překypovat (mléko)

Překypovat znamená mít příliš mnoho něčeho, příkladem může být mléko, které přesahuje hranice nádoby.

šetřit (penězi)

Šetření peněz znamená vyhýbat se zbytečným výdajům a ukládat si část peněz do rezervy na neurčito.

oplývat (energií)

Mít hojnost, být obdařený čím je energie - být silný, plný vitality a energie.

utrácet <co>

Utrácet: vynakládat peníze na věci, které nejsou nezbytné.

šetřit se

Šetřit se znamená hospodařit s něčím (penězi, časem, zdroji apod.) šetrně a efektivně.

šetřit <co>

Šetřit: uchovávat si peníze nebo jinou hodnotu, aby se dala použít v budoucnu.

šetřit (peníze)

Šetřit znamená uspořit peníze a vynakládat je hospodárně.

šetřit (přehnaně)

Šetřit znamená hospodařit s finančními prostředky úsporně, zodpovědně a vyváženě, aby byly využity na nejlepší účel.

oplývat

Oplývat znamená být bohatý na něco, mít ho v hojném množství.

utrácet čas

Vyplýtvat čas, trávit ho marně na činnosti, které nepřinášejí žádný užitek.

šetřit <s čím>

Šetřit = hospodařit s čím/čím, spořit a dosáhnout optimálního výsledku při čerpání zdrojů.

oplývat (vtipem)

Oplývat znamená být obohaceno čímkoli, obzvláště vtipem či chytrými poznámkami.

oplývat (mravenci)

Oplývat znamená mít hojnost, bohatství nebo výjimečnost, zde v případě mravenců se jedná o hojnost a obrovské množství.