Facebook

Racionální - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu racionální.

Význam: Racionální je vycházet z rozumných důvodů a logických argumentů a vyvozovat z nich závěry.

úsporný

Úsporný znamená snížení spotřeby energie a používání jen nezbytného množství surovin.

šetrný

Šetrný znamená ohleduplný, opatrný, citlivý k okolí, vzájemný respekt, minimalizace dopadů na životní prostředí.

rozvážný

Rozvážný člověk se řídí rozumnými úsudky a přemýšlí o následcích svých činů předtím, než je udělá.

rozmařilý

Rozmařilý znamená, že je nadměrný, bohatý a neopatrný s něčím, co je drahé nebo cenné.

utrácivý

Utrácivý znamená, že se utrácí moc peněz, často nezodpovědně, bez ohledu na budoucnost.

ekonomický

Ekonomický se týká hospodaření s penězi a zdroji, zaměřuje se na výrobu a spotřebu zboží a služeb.

rozumový

Rozumový se týká schopnosti používat rozum k pochopení, vyhodnocení a vyřešení problémů.

poznatelný

Poznatelný znamená schopnost být rozpoznatelný nebo zřetelný. Je to něco, co máme schopnost poznat nebo pochopit.

iracionální

Iracionální je odvozené od latinského slova pro "ne-rozumné". Označuje myšlenky, činy nebo názory, které nejsou založeny na logice.

hospodárný

Hospodárný znamená využívat zdroje efektivně a úsporně, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků.

účelný

Účelný: vhodný pro daný účel, schopný dosáhnout cíle, praktický, systematický.

správný

Správný - přesný, vhodný, podle pravidel, bezchybný, funkční, oprávněný.

vyvážený

Vyvážený znamená zhruba rovnoměrně rozložené nebo harmonické. Může se týkat například jídla, stravy, poměru mezi aktivitami či fyzického zdraví.

Podobná synonyma

být rozmařilý

Být rozmařilý znamená projevovat nadměrnou, nezřízenou radost a životní nadšení.

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.