Facebook

Rozvážný - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozvážný.

Význam: Rozvážný člověk se řídí rozumnými úsudky a přemýšlí o následcích svých činů předtím, než je udělá.

úsporný

Úsporný znamená snížení spotřeby energie a používání jen nezbytného množství surovin.

šetrný

Šetrný znamená ohleduplný, opatrný, citlivý k okolí, vzájemný respekt, minimalizace dopadů na životní prostředí.

rozmařilý

Rozmařilý znamená, že je nadměrný, bohatý a neopatrný s něčím, co je drahé nebo cenné.

utrácivý

Utrácivý znamená, že se utrácí moc peněz, často nezodpovědně, bez ohledu na budoucnost.

ekonomický

Ekonomický se týká hospodaření s penězi a zdroji, zaměřuje se na výrobu a spotřebu zboží a služeb.

racionální

Racionální je vycházet z rozumných důvodů a logických argumentů a vyvozovat z nich závěry.

uvážlivý

Uvážlivý se odkazuje na osobu, která je schopna vyváženě posuzovat situace a jednat s rozmyslem.

opatrný

Opatrný je znamením pro pozornost, důslednost a odpovědnost; člověk je opatrný, když jedná s rozvahou a postupuje s ohledem na okolnosti.

rozvážlivý

Rozvážlivý je takový, kdo se chová zodpovědně a uvážlivě; kdo uvažuje o důsledcích svých činů.

Podobná synonyma

být rozmařilý

Být rozmařilý znamená projevovat nadměrnou, nezřízenou radost a životní nadšení.

technika (racionální)

Technika je proces využívání racionálního myšlení k řešení problémů a dosahování požadovaných cílů.