Facebook

Sbor - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu sbor.

Význam: Sbor je skupina lidí, kteří se scházejí za účelem sdílení názorů, zpěvu nebo jiného druhu umění.

soubor

Soubor je část dat, která má určitou velikost a jméno a která je uložena na počítači nebo jiném zařízení.

ansámbl

Ansámbl je seskupení lidí různých profesí provádějících společně hudební nebo taneční vystoupení.

chór

Chór je skupina lidí zpívajících současně, obvykle v rámci hudebního provedení.

kolegium

Kolegium je instituce nebo společenství zabývající se vědou, vzděláváním nebo uměním.

shromáždění

Shromáždění je seskupení lidí, kteří se scházejí konkrétním účelům, obvykle k diskusi, pokud jde o veřejnou záležitost.

modlitebna

Modlitebna je místo k modlitbě, prozření a osobního růstu; zahrnuje meditaci, modlitby a další duchovní praktiky.

houf

Houf je velká skupina lidí, která se shromažďuje a pohybuje se společně a často se účastní pouličních protestů.

hejno

Hejno je skupina ptáků, která se obvykle pohybuje společně na stejném místě nebo na stejné trase.

Podobná synonyma

datový soubor

Datový soubor je počítačový soubor, který obsahuje informace, data nebo programy.

soubor právních norem

Soubor právních norem je souhrn zákonů, nařízení a jiných právních aktů, které stanoví práva a povinnosti občanů a institucí.

soubor písemností

Soubor písemností je skupina dokumentů, které spolu souvisejí a mají společný cíl.

soubor zásad

Soubor zásad je skupina principů, které určují chování, postupy a protokoly. Definuje pravidla pro organizace, lidi a jejich interakce.

soubor map

Soubor map je souhrn informací, které jsou zobrazeny na mapě, včetně cest, míst, obrysových linií, textu a různých symbolů.

shromáždění (církevní)

Shromáždění je společná náboženská shoda, která se koná za účelem modlitby, zpěvu, sdílení a uctívání Boha.

soubor květů

Soubor květů je skupina květin ve stejném stylu, které jsou použity pro vytvoření dekorace.

soubor jmen

Soubor jmen je skupina jmen, která se skládá ze jmen osob, věcí nebo míst.

soubor (textů)

Soubor je souborem souvisejících dat, která jsou uložena na počítačovém úložišti.

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.

tematický soubor

Tematický soubor je skupina souvisejících dat, která jsou organizována kolem jednoho tématu nebo konceptu.

soubor (známek)

Soubor je souhrn dat, který lze uložit na pevný disk nebo na jiném médiu.

shromáždění lidu

Shromáždění lidu je setkání většího počtu osob za účelem sdílení myšlenek, názorů nebo projevů.

soubor buněk

Soubor buněk je skupina buněk, které spolu úzce souvisejí a jsou vzájemně propojené.

soubor jevů

Soubor jevů je souhrn různých fyzických, psychických nebo sociálních jevů, které mají něco společného.

konat shromáždění <kde>

Konat shromáždění znamená svolat lidi a uskutečnit schůzku nebo setkání na určeném místě.

houf (ptáků)

Houf je skupina ptáků, která spolu společně letí, obvykle kvůli migraci nebo útěku před nepřízní počasí.

veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění je setkání lidí, kteří se snaží sdílet názory, informace a činnosti, aby dosáhli společného cíle.

soubor dopravních prostředků

Soubor dopravních prostředků je skupina různých způsobů dopravy, jako jsou auta, vlaky, autobusy, letadla, lodě a jiné.

soubor (hornin)

Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.

soubor znaků

Soubor znaků je skupina symbolů, písmen, čísel nebo jiných znaků, které se používají k reprezentaci informací ve formě prostého textu.

soubor nástrojů (výrobních)

Soubor nástrojů je sada nástrojů určených k výrobě produktů nebo jiných materiálů.

soubor genů (organismu)

Soubor genů je skupina genů, která definuje určité vlastnosti organismu, jako je například fyziologie, struktura a chování.

valné shromáždění

Valné shromáždění je shromáždění zástupců zúčastněných stran, které se schází, aby diskutovaly o problémech a přijaly společná rozhodnutí.

taneční soubor

Taneční soubor je skupina tanečníků, kteří společně předvádějí taneční vystoupení.

soubor tónů (stejného zabarvení)

Soubor tónů je seskupení několika tónů stejného zabarvení.

počítačový soubor

Soubor: informace uložené v počítači, které mohou být použity, uloženy nebo sdíleny.

soubor pravidel

Soubor pravidel je sada pravidel, která se používají k řízení chování nebo k definování systému.