Facebook

Sblížení - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu sblížení.

Význam: Sblížení je proces, kdy dvě strany se spojují nebo se přibližují, aby se zlepšila jejich vzájemná vztahy.

spřátelení

Spřátelení je vztah mezi dvěma nebo více lidmi, který je založen na vzájemné úctě, porozumění a důvěře.

přiblížení

Přiblížení je proces, kterým se dosáhne bližšího vztahu nebo propojení mezi dvěma nebo více entitami.

oddálení

Oddálení označuje vzdálenost nebo odstup mezi dvěma místy, osobami nebo věcmi.

Podobná synonyma

přiblížení objektů (na obloze)

Přiblížení objektů se týká pozorování oblohy a měření vzdáleností mezi nimi.