Facebook

Přiblížení objektů (na obloze) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přiblížení objektů (na obloze).

Význam: Přiblížení objektů se týká pozorování oblohy a měření vzdáleností mezi nimi.

spojka

Spojka je slovo, obvykle spojovací části řeči nebo slovosledu, které napomáhají k plynulosti a souvislosti v textu.

logický výrok (A & B)

Logický výrok je logická konstrukce, která umožňuje srovnávat dvě nebo více myšlenek, které jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Například "A & B" znamená, že obě A a B jsou pravdivé.

disjunkce

Disjunkce je logická operace, která vyjadřuje zároveň "nebo" mezi dvěmi vyjádřeními.

Podobná synonyma

výrok

Výrok je prohlášení, které může být slovem, větou nebo dokonce krátkou výpovědí.

vyvozovat (logicky)

Vyvozovat znamená dovozovat závěry z dříve poskytnutých informací logickým způsobem.

logický

Logický je schopnost uvažovat racionálně, analyzovat argumenty a důsledky, a získávat odpovídající závěry.

jestliže, pak (logická spojka)

Jestliže, pak: v případě, že jeden stav je splněn, pak je nutné, aby byl splněn i druhý stav.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

logický jazyk

Logický jazyk je jazyk používaný pro reprezentaci logických myšlenek a pro formální vyjádření logických vztahů.

výrok (doslovný)

Výrok je prohlášení, vyjádření názoru nebo myšlenky, které je sděleno veřejně nebo v soukromí.

popřít (výrok)

Popřít znamená odmítnout nebo zpochybnit něčí výrok či tvrzení.

řád (logický)

Řád (logický) je pořadí, ve kterém je třeba provádět určité činnosti nebo vytvářet určité struktury.