Facebook

Rozvětvit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozvětvit.

Význam: Rozvětvit znamená oddělit se na více částí nebo činností, rozdělit, rozšířit.

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

rozčlenit se

Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

spojit se

Spojení se znamená navázat vztah, sdílet informace či zkušenosti a případně vytvářet síť mezi lidmi.

Podobná synonyma

postavit (do cesty)

Udělat nebo vytvořit překážku, která brání dalšímu postupu.

popis cesty

Popis cesty je podrobný záznam trasy, kterou jsme určitou cestu z jednoho místa do druhého. Zahrnuje body trasování, orientační body, odbočky a další důležité informace.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

spojit

Spojit znamená svázat nebo propojit dvě nebo více věcí.

rozdělit (prostředky)

Rozdělit znamená dělit něco na části a rozdělovat prostředky znamená dělit je mezi různé osoby nebo skupiny.

konat cesty

Cestování, putování; získávat zkušenosti a poznávat nová místa.

rozčlenit (úkoly)

Rozčlenit znamená rozdělit na menší části nebo části s jasnými mezníky. Například rozčlenit úkol na menší kroky a úkoly.

rozdělit

Rozdělit znamená oddělit věci nebo lidi do oddělených částí nebo skupin.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

odbočit (z cesty)

Odbočit znamená přejet ze současné trasy na jinou a udělat mezipřistání.

rozčlenit

Rozčlenit znamená dělit do částí nebo částí. Je to proces dělení jedné věci na menší části, aby byly snadněji pochopitelné.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

zkrácení (cesty)

Zkrácení cesty je změna trasy, která uspíší cestu a ušetří čas.

rozdělit se

Rozdělení se znamená podělit se o něco, rozdělit se napůl nebo do více částí, dělit se o prostředky, čas, úsilí, názory nebo znalosti.

spojit <co s čím>

Spojit: spojit je vyjadřovat se v souvislosti, sdružovat nebo propojovat dvě nebo více věcí.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.