Facebook

Rozvětvit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozvětvit.

Význam: Rozvětvit znamená oddělit se na více částí nebo činností, rozdělit, rozšířit.

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

rozčlenit se

Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

spojit se

Spojení se znamená navázat vztah, sdílet informace či zkušenosti a případně vytvářet síť mezi lidmi.

Podobná synonyma

spojit

Spojit znamená seskupit, sloučit nebo propojit různé části do jednoho celku.

rozčlenit <co>

Rozčlenit: rozdělit na menší části, podrobně analyzovat.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

odbočit (z cesty)

Odbočit znamená přestat jít po původní cestě a místo toho se obrátit jiným směrem.

rozdělit se

Rozdělení se znamená podělit se o něco, rozdělit se napůl nebo do více částí, dělit se o prostředky, čas, úsilí, názory nebo znalosti.

spojit <co s čím>

Spojit: spojit je vyjadřovat se v souvislosti, sdružovat nebo propojovat dvě nebo více věcí.

konat cesty

Cestování, putování; získávat zkušenosti a poznávat nová místa.

rozdělit

Rozdělit znamená dělit do menších částí, rozdílit, roztřídit nebo rozložit.

zkrácení (cesty)

Zkrácení cesty je změna trasy, která uspíší cestu a ušetří čas.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

rozčlenit (úkoly)

Rozčlenit znamená rozdělit na menší části nebo části s jasnými mezníky. Například rozčlenit úkol na menší kroky a úkoly.

rozčlenit

Rozčlenit znamená dělit na menší části nebo části, které jsou sestaveny do většího celku.

stavět se (do cesty)

Připravovat se na cestu; balit, připravovat věci, zásoby a přípravné kroky na cestu.

rozdělit (prostředky)

Rozdělit znamená dělit něco na části a rozdělovat prostředky znamená dělit je mezi různé osoby nebo skupiny.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

dělit se (cesty)

Dělit se o cestu znamená sdílet dopravní prostředky k cíli, aby byly ušetřeny čas i peníze.

rozčlenit (větu)

Rozčlenit znamená dělit na části, čímž se získají jednotlivé části, které lze zvlášť analyzovat.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

rozvětvovat se (cesty)

Rozvětvovat se znamená rozdělovat se na více směrů, rozšiřovat se. Např. cesty se rozvětvují na další odbočky.

rozbíhat se (cesty)

Rozbíhat se znamená získat rychlost nebo pohyb, obyčejně do nějakého nového směru. V případě cesty se tak rozbíhá vozidlo, aby se dostalo na místo určení.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.