Facebook

Roztřídit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu roztřídit.

Význam: Roztřídit znamená rozdělit do skupin nebo kategorií a uspořádat.

rozdělit

Rozdělit se rozumí roztřídit nebo něco rozdělit na díly, části nebo skupiny.

rozčlenit

Rozčlenit znamená dělit na části, rozdělit do kategorií nebo sekcí.

klasifikovat

Klasifikovat znamená rozdělit do skupin a uspořádat podle určitých pravidel.

rozsortovat

Organizovat data do pořadí, často aby bylo užitečné pro pochopení nebo výpočet.

sortovat

Sortovat znamená rozdělit nebo uspořádat věci do určitých kategorií nebo skupin.

dát stranou <co>

Uložit něco stranou pro pozdější použití.

Podobná synonyma

rozčlenit (úkoly)

Rozčlenit znamená rozdělit na menší části nebo části s jasnými mezníky. Například rozčlenit úkol na menší kroky a úkoly.

stranou

Stranou znamená mimo hlavní oblast nebo téma, oddělené od něj.

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

rozdělit (úkoly)

Rozdělit znamená roztřídit nebo rozložit něco do částí nebo částí. To může zahrnovat rozdělení úkolů, úloh nebo úkolů mezi lidi.

rozdělit se

Rozdělení se znamená podělit se o něco, rozdělit se napůl nebo do více částí, dělit se o prostředky, čas, úsilí, názory nebo znalosti.

zadní stranou

Zadní stranou znamená „ze zadu“, obvykle při popisu nebo výkladu něčeho.

ustupovat (stranou)

Ustupovat je odcházet nebo se vzdalovat, obvykle proto, aby se vyhnul potížím, konfliktům nebo hrozbám.

rozdělit se (republika)

Rozdělení se označuje jako proces, v němž se stát rozděluje na dva nebo více samostatných států.

rozčlenit <co>

Rozčlenit: Rozdělit na menší části nebo části, aby se lépe pochopil celek.

dát stranou

Uložit něco stranou, nechat být, věnovat se čemu jinému.

rozdělit (prostředky)

Rozdělit znamená dělit něco na části a rozdělovat prostředky znamená dělit je mezi různé osoby nebo skupiny.

nechat stranou

Nechat stranou znamená přehlížet, ignorovat nebo odmítnout.

rozčlenit se

Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

klasifikovat <koho n. co>

Klasifikovat je proces rozdělení do skupin dle určitých charakteristik.

skočit stranou

Uhnout rychle stranou; vyhnout se nebezpečí nebo situaci.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

rozčlenit (větu)

Rozčlenit znamená dělit na části, čímž se získají jednotlivé části, které lze zvlášť analyzovat.