Facebook

Roztřídit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu roztřídit.

Význam: Roztřídit znamená rozdělit do skupin nebo kategorií a uspořádat.

rozdělit

Rozdělit se rozumí roztřídit nebo něco rozdělit na díly, části nebo skupiny.

rozčlenit

Rozčlenit znamená dělit na části, rozdělit do kategorií nebo sekcí.

klasifikovat

Klasifikovat znamená rozdělit do skupin a uspořádat podle určitých pravidel.

rozsortovat

Organizovat data do pořadí, často aby bylo užitečné pro pochopení nebo výpočet.

sortovat

Sortovat znamená rozdělit nebo uspořádat věci do určitých kategorií nebo skupin.

dát stranou <co>

Uložit něco stranou pro pozdější použití.

Podobná synonyma

stranou

Stranou znamená vzdáleným, odděleným, mimo dosah; odlišným, odstraněným, mimo dosah.

skočit stranou

Uhnout nebo se rychle pohnout stranou, aby se vyhnulo nebezpečí nebo nečekané situaci.

rozčlenit (větu)

Rozčlenit znamená dělit na části, čímž se získají jednotlivé části, které lze zvlášť analyzovat.

rozčlenit <co>

Rozčlenit: Rozdělit na menší části nebo části, aby se lépe pochopil celek.

klasifikovat <koho n. co>

Klasifikovat je proces rozdělení do skupin dle určitých charakteristik.

rozčlenit (úkoly)

Rozčlenit znamená rozdělit na menší části nebo části s jasnými mezníky. Například rozčlenit úkol na menší kroky a úkoly.

rozdělit se

Rozdělení se znamená podělit se o něco, rozdělit se napůl nebo do více částí, dělit se o prostředky, čas, úsilí, názory nebo znalosti.

rozdělit (prostředky)

Rozdělit znamená dělit něco na části a rozdělovat prostředky znamená dělit je mezi různé osoby nebo skupiny.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

nechat stranou

Nechat stranou znamená přehlížet, ignorovat nebo odmítnout.

rozdělit se (republika)

Rozdělení se označuje jako proces, v němž se stát rozděluje na dva nebo více samostatných států.

rozčlenit se

Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

rozdělit (úkoly)

Rozdělit znamená roztřídit nebo rozložit něco do částí nebo částí. To může zahrnovat rozdělení úkolů, úloh nebo úkolů mezi lidi.

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

ustupovat (stranou)

Ustupovat je odcházet nebo se vzdalovat, obvykle proto, aby se vyhnul potížím, konfliktům nebo hrozbám.

dát stranou

Uložit něco stranou, nechat být, věnovat se čemu jinému.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

zadní stranou

Zadní stranou znamená „ze zadu“, obvykle při popisu nebo výkladu něčeho.