Facebook

Sortovat - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu sortovat.

Význam: Sortovat znamená rozdělit nebo uspořádat věci do určitých kategorií nebo skupin.

roztřídit

Roztřídit znamená rozdělit do skupin nebo kategorií a uspořádat.

dát stranou <co>

Uložit něco stranou pro pozdější použití.

Podobná synonyma

ustupovat (stranou)

Ustupovat je odcházet nebo se vzdalovat, obvykle proto, aby se vyhnul potížím, konfliktům nebo hrozbám.

roztřídit (dopisy)

Roztřídit znamená rozdělit například dopisy na skupiny nebo kategorie podle stejných vlastností.

stranou

Strana: boční, vedlejší, odlišný, nezávislý, nesouvisející.

roztřídit (poznatky)

Uspořádat nebo oddělit poznatky do kategorií a skupin podle jejich společných vlastností.

zadní stranou

Zadní stranou znamená „ze zadu“, obvykle při popisu nebo výkladu něčeho.

skočit stranou

Uhnout rychle stranou; vyhnout se nebezpečí nebo situaci.

nechat stranou

Nechat stranou znamená přehlížet, ignorovat nebo odmítnout.

dát stranou

Uložit něco stranou, nechat být, věnovat se čemu jinému.