Facebook

Rozseknout - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu rozseknout.

Význam: Rozseknout znamená rozdělit na menší části, rozdrtit nebo rozbít.

rozsoudit (spor)

Rozsoudit znamená odstranit, vyřešit nebo rozhodnout spor.

určit (osud)

Urcení osudu je myšlenka, že lidé nemají volnou vůli, ale jsou ovládáni některými věcmi, které jsou již dány.

rozřešit

Vyřešit, vyřídit, prokázat, dokázat, vyřídit, prokázat, vyřešit.

rozštípnout (poleno)

Rozštípnout znamená rozdělit, rozpůlit nebo rozříznout například poleno.

roztít

Roztít je proces, který se používá k oddělení pevných částic z kapalného roztoku.

rozpoltit

Rozpoltit znamená rozdělit na menší části nebo rozdíly.

rozřešit (problém)

Rozřešit: vyřešit, udělat řešení, nalézt správnou cestu.

Podobná synonyma

spor

Spor je rivality, diskuse nebo konflikt mezi dvěma nebo více stranami o nějaké otázce.

určit

Určit znamená rozhodnout nebo stanovit věc, činnost nebo osobu jako jistou.

přemáhat (osud)

Bořit překážky a přemáhat osud; bojovat, abych dosáhl lepšího osudu.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

určit <co>

Určit: vybrat nebo stanovit vhodnou osobu nebo věc pro daný účel.

určit si

Určit si znamená vybrat si, stanovit si nebo zvolit si něco jako cíl nebo řešení.

analyzovat (problém)

Analyzovat znamená podrobně studovat a zkoumat problém, aby byl správně pochopen a byla nalezena vhodná řešení.

osud

Osud znamená to, co je předurčeno pro nás nebo pro naši budoucnost, a může to být dobré nebo špatné.

problém

Problém je situace/nepříjemnost, která vyžaduje řešení nebo zvažování.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená prohlížet a zvažovat údaje, argumenty a důkazy, aby se dospělo k závěru ve sporu.

zlý osud

Zlý osud je fenomén, který se týká nešťastných událostí, které se dějí v našem životě, a které jsou nad naší kontrolou.

rozřešit (záhadu)

Rozřešit znamená najít řešení, nalézt odpověď, vyřešit záhadu.

přesně určit

Přesně určit: uvést něco s jistotou, odpovídající skutečnosti; provést přesnou identifikaci.

řešit (spor)

Řešit: vyřešit, najít řešení, smířit se, urovnat spor.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.