Facebook

Rozdrobit - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rozdrobit.

Význam: Rozdrobit znamená rozdělit na menší části, roztřídit nebo rozložit na části.

rozkouskovat (půdu)

Rozkouskovat půdu: rozdělit půdu na menší kousky, aby se usnadnila příprava půdy pro pěstování.

roztříštit

Roztříštit znamená rozdělit, rozdrobit na menší části.

atomizovat

Atomizovat znamená rozdělit na nejmenší části, rozdrobit.

rozdrolit (hlínu)

Rozdrolit znamená rozdrtit (hlínu) na menší částice, vyrovnat je a udělat hladkou povrchovou úpravu.

Podobná synonyma

nakupit (hlínu)

Koupit hlínu, materiál sestávající z minerálů, který se používá k výrobě zahradních úprav a konstrukcí.

roztříštit se

Roztříštit se znamená být rozděleno na menší části nebo rozptýleno.

přisvojit si (půdu)

Přisvojit si znamená získat vlastnictví, obvykle právo vlastnit věc, např. půdu.

dusat (hlínu)

Dusat znamená rozmělnit hlínu na jemný prášek pomocí mezičlánků.

kultivovat půdu (pluhem)

Kultivovat půdu pluhem znamená zbavit ji plevelu a uvolnit ji pro lepší prokrvení a výživu.

navrstvit (hlínu)

Navrstvit znamená vrstvit jednu vrstvu hlíny na druhou.

roztříštit se (zrcadlo)

Roztříštit se: rozbít, rozpárat, roztrhat na malé kousky.

zkypřovat (půdu)

Zkypřovat znamená zahrabávat půdu, aby se zvýšila její úrodnost a prokrvení.

roztříštit (výbuchem)

Roztříštit (výbuchem) znamená roztrhat na kousky nebo na jemné částice silným výbuchem.

rozdrolit

Rozdrolit znamená oddělit, rozložit na menší části nebo rozbít na kousky.

spravovat (půdu)

Správa půdy zahrnuje plánování, údržbu a využití půdy k hospodářským účelům.

nahromadit (hlínu)

Nahromadit znamená sesbírat a skládat po částech dohromady. V případě hlíny se jedná o sesbírání a skládání částic hlíny do většího objemu.

udupat (hlínu)

Udupat znamená zhutnit hlínu nebo jinou půdní směs pomocí kopání, tlačení nebo tření.