Facebook

Vysvětlovat <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vysvětlovat <co komu>.

Význam: Vysvětlovat znamená objasňovat někomu myšlenky, názory či pojmy, aby mohl pochopit a správně jej interpretovat.

osvěcovat

Působit na rozvoj intelektuálního, morálního a kulturního úrovně lidí; vést k získání znalostí a dovedností.

ozařovat

Ozařovat znamená zasahovat do čehokoli světlem, zářením nebo jiným zdrojem energie.

vykládat

Vykládat znamená vysvětlovat, vyprávět, interpretovat, objasňovat nebo vyjadřovat (názor, myšlenku) nahlas.

objasňovat

Vysvětlovat, objasňovat: přibližovat, klást do souvislostí, ukazovat význam či souvislosti.

Podobná synonyma

vykládat <co>

Vykládat: vysvětlovat smysl, pozadí a důsledky čeho/čeho.

vykládat <o čem>

Vykládat znamená vysvětlovat nějaké myšlenky, činy nebo informace.

vykládat si <co jak>

Vykládat si znamená interpretovat informace, myšlenky nebo události z různých úhlů pohledu.

vykládat (falešně)

Vykládat znamená vysvětlovat, vyprávět nebo vyjadřovat názor.

objasňovat <co komu>

Objasňovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo myšlenky někomu.

objasňovat <co>

Vysvětlovat jasně a podrobně pojmy nebo myšlenky.