Facebook

Pyšnit se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu pyšnit se.

Význam: Pyšnit se znamená chlubit se, chválit se nebo zdůrazňovat své úspěchy či dovednosti.

chlubit se (úspěchy)

Chlubit se je vyjadřovat hrdost na své úspěchy, ocenění a dosahované výsledky.

vychloubat se

Vychloubat se znamená chovat se jako namyšlenec, znevažovat druhé a vystavovat se nad ně.

vynášet se

Vynášet se znamená získávat slávu, uznání a úspěch.

honosit se

Honosit se znamená chlubit se; činit se bohatým, mít prestiž a uznání.

Podobná synonyma

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.

chlubit se <čím>

Chlubit se znamená chválit se, prezentovat své úspěchy a zásluhy, aby ostatní byly ohromeni.

chlubit se

Chlubit se znamená projevovat pyšnost, hrdost nebo se pochlubit svými úspěchy nebo akcemi.

honosit se <čím>

Honosit se čímsi znamená chlubit se čímsi, jít s hlavou vztyčenou, být hrdý na to, co se dosáhlo.

vynášet

Vynášet znamená prezentovat, prosazovat či podporovat nějaký názor, myšlenku či návrh.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

vychloubat se (zásluhami)

Vychloubat se znamená chlubit se svými úspěchy, zásluhami a schopnostmi.

vynášet (kartu)

Vynášet kartu znamená vytáhnout ji z balíčku, aby mohla být použita ve hře.

vychloubat se <čím>

Vychloubat se znamená jevit se nadřazeně a bezohledně nad ostatními, často kvůli zvýšení vlastního sebevědomí.