Facebook

Prostranství - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu prostranství.

Význam: Prostranství je místo, které je relativně volné a prázdné. Je to místo, které může sloužit mnoha účelům, jako je například hraní her, sportování, trávení času venku nebo příprava obřadů.

místo

, kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

cvičiště

Cvičiště je místo pro trénink, výcvik nebo konání sportovních aktivit. Je to místo, kde se učí dovednosti, získává se fyzická zdatnost a dosahuje se cílů.

hřiště

Hřiště je místo, kde se hraje nějaký sport nebo jiné aktivity. Může být venku nebo uvnitř. Některá hřiště jsou speciálně navržena pro určitý sport, například fotbal nebo basketbal, jiná mohou mít více

prostor

Prostor je souhrn viditelných i neviditelných třídimenzionálních objektů a vztahů mezi nimi.

rozloha

Rozloha je oblast nebo plocha, která je určena čárou nebo hranicí.

exteriér

Exteriér je zahradní nebo okolní prostředí, které obklopuje budovu, objekt nebo stavbu.

interiér

Interiér je vnitřní prostor či prostorová struktura budovy nebo jiného objektu.

Podobná synonyma

hřiště (tenisové)

Hřiště je místo, kde se hraje tenis. Je to prostor s kurtem, který je obvykle vybavený ploty nebo zdí, aby byly odděleny jednotlivé kurty.

místo (procházek)

Místo je obecný termín pro určitou oblast nebo část prostoru, může být fyzické, virtuální nebo imaginární.

vykázat místo

Vykázat místo znamená vyhoštění, nucený odchod, bez možnosti návratu.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

dávat na místo

Dávat na místo: uspořádat nebo usadit věci do jejich správných pozicí nebo míst.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

místo dole

Místo je obecný termín pro místo určení, oblast, místnost, místo určení nebo působiště.

nástupní místo (na letišti)

Místo, odkud odlétá letadlo, se nazývá nástupní místo.

prostor uvnitř

Prostor uvnitř je místo v domě či budově, kam je možné se dostat pouze zevnitř. Je to místo, kde se obvykle tráví většina času, kde se provádějí denní činnosti a kde se odpočívá.

dávat prostor

Dávat prostor znamená umožnit ostatním ve vyjádření názorů a myšlenek, poslouchat je a respektovat jejich názory.

uvolnit (místo)

Uvolnit: osvobodit, propustit, uvolnit místo/prostor.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená přijmout pozici nebo úlohu; být přítomen a mít vliv na okolí.

volný prostor

Volný prostor je místo, kde je možné si užívat svobodu a svobodnou myšlenku. Je to prostor, kde se můžete cítit svobodní a bez obav z omezení.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

zaujmout (prostor)

Zaujmout prostor znamená vyplnit ho, učinit ho zajímavým a vytvořit v něm pozitivní dojem.

přenechávat místo

Přenechávání místa: opustit, předat, dát druhému prostor, povolit mu, aby převzal iniciativu.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

omezený na místo

Omezený se obvykle používá k označení čeho nebo koho, kdo je omezený ve svých možnostech, schopnostech, dovednostech nebo zkušenostech.

dát na místo

Vrátit věc na původní místo; poslat ji na správné místo.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

nezměřitelný (prostor)

Nezměřitelný prostor je prostor, který lze definovat, ale nemůže být objektivně měřen.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

průjezdný prostor

Prostor pro průjezd vozidel, chodců a cyklistů s určitými omezeními.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.