Facebook

Prostranství - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu prostranství.

Význam: Prostranství je místo, které je relativně volné a prázdné. Je to místo, které může sloužit mnoha účelům, jako je například hraní her, sportování, trávení času venku nebo příprava obřadů.

místo

, kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

cvičiště

Cvičiště je místo pro trénink, výcvik nebo konání sportovních aktivit. Je to místo, kde se učí dovednosti, získává se fyzická zdatnost a dosahuje se cílů.

hřiště

Hřiště je místo, kde se hraje nějaký sport nebo jiné aktivity. Může být venku nebo uvnitř. Některá hřiště jsou speciálně navržena pro určitý sport, například fotbal nebo basketbal, jiná mohou mít více

prostor

Prostor je souhrn viditelných i neviditelných třídimenzionálních objektů a vztahů mezi nimi.

rozloha

Rozloha je oblast nebo plocha, která je určena čárou nebo hranicí.

exteriér

Exteriér je zahradní nebo okolní prostředí, které obklopuje budovu, objekt nebo stavbu.

interiér

Interiér je vnitřní prostor či prostorová struktura budovy nebo jiného objektu.

Podobná synonyma

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

dávat na místo

Dávat na místo znamená postavit nebo umístit či uložit předmět na odpovídající místo.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

dát na místo

Vrátit věc na původní místo; poslat ji na správné místo.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde člověk trvale žije nebo přechodně pobývá.

uvolnit (místo)

Uvolnit: osvobodit, propustit, uvolnit místo/prostor.

nástupní místo (na letišti)

Místo, odkud odlétá letadlo, se nazývá nástupní místo.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

místo (v přírodě)

Místo je místo v přírodě, které má geografickou polohu, oblast a okolní prostředí.

místo (procházek)

Místo je místo nebo lokalita; obecně může být použito ke zmínce o místu, kde se něco děje, kde se něco nachází nebo kde se něco vyskytuje.

prostor uvnitř

Prostor uvnitř je místo v domě či budově, kam je možné se dostat pouze zevnitř. Je to místo, kde se obvykle tráví většina času, kde se provádějí denní činnosti a kde se odpočívá.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

uvádět na místo

Uvádět znamená přidělovat, nastavit, zařadit nebo přesunout na určité místo.

slabé místo

Slabé místo je skryté nebo zranitelné místo v systému, procesu nebo struktuře, které může být využito k jeho zneužití.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

nezměřitelný (prostor)

Nezměřitelný prostor je prostor, který lze definovat, ale nemůže být objektivně měřen.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.

na jiné místo

Shrnutí: Přesunutí nebo přesunutí něčeho z jednoho místa na druhé.

konečné místo

Konečné místo je místo, kam se dostanete po dokončení cesty. Může to být fyzická lokalita nebo metaforický cíl.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená obsadit pozici, být na viditelném postavení, byť jen dočasně.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.