Facebook

Prostranství - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu prostranství.

Význam: Prostranství je místo, které je relativně volné a prázdné. Je to místo, které může sloužit mnoha účelům, jako je například hraní her, sportování, trávení času venku nebo příprava obřadů.

místo

, kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

cvičiště

Cvičiště je místo pro trénink, výcvik nebo konání sportovních aktivit. Je to místo, kde se učí dovednosti, získává se fyzická zdatnost a dosahuje se cílů.

hřiště

Hřiště je místo, kde se hraje nějaký sport nebo jiné aktivity. Může být venku nebo uvnitř. Některá hřiště jsou speciálně navržena pro určitý sport, například fotbal nebo basketbal, jiná mohou mít více

prostor

Prostor je souhrn viditelných i neviditelných třídimenzionálních objektů a vztahů mezi nimi.

rozloha

Rozloha je oblast nebo plocha, která je určena čárou nebo hranicí.

exteriér

Exteriér je zahradní nebo okolní prostředí, které obklopuje budovu, objekt nebo stavbu.

interiér

Interiér je vnitřní prostor či prostorová struktura budovy nebo jiného objektu.

Podobná synonyma

místo (procházek)

Místo je obecný termín pro určitou oblast nebo část prostoru, může být fyzické, virtuální nebo imaginární.

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

nástupní místo (na letišti)

Místo, odkud odlétá letadlo, se nazývá nástupní místo.

uvolnit (místo)

Uvolnit: osvobodit, propustit, uvolnit místo/prostor.

rezervovat si místo

Rezervovat si místo znamená vytvořit si právo na jeho užívání, aby bylo dostupné později.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

dát na místo

Usadit, umístit; nahradit/zaměnit místo, polohu nebo pořadí.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

dávat na místo

Dávat na místo: uspořádat nebo usadit věci do jejich správných pozicí nebo míst.

slabé místo

Slabé místo je skryté nebo zranitelné místo v systému, procesu nebo struktuře, které může být využito k jeho zneužití.

místo (v přírodě)

Místo je místo v přírodě, které má geografickou polohu, oblast a okolní prostředí.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde se člověk zdržuje, trvale nebo dočasně.

konečné místo

Konečné místo je místo, kam se dostanete po dokončení cesty. Může to být fyzická lokalita nebo metaforický cíl.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, ve kterém se obchoduje se zbožím a službami, ať už fyzicky, nebo online.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

zaujmout (prostor)

Zaujmout prostor znamená vyplnit ho, učinit ho zajímavým a vytvořit v něm pozitivní dojem.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená obsadit pozici, být na viditelném postavení, byť jen dočasně.

zabrat (prostor)

Zabrat znamená zaujmout místo nebo prostor, získat nad ním nadvládu nebo kontrolu.

na toto místo

Význam: Obec, město nebo místo, kde se nachází státní hranice.

na jiné místo

Shrnutí: Přesunutí nebo přesunutí něčeho z jednoho místa na druhé.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.