Facebook

Cvičiště - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu cvičiště.

Význam: Cvičiště je místo pro trénink, výcvik nebo konání sportovních aktivit. Je to místo, kde se učí dovednosti, získává se fyzická zdatnost a dosahuje se cílů.

hřiště

Hřiště je prostor určený pro venkovní aktivity, jako je sport nebo hra.

cvičák

Cvičák je místo, kde se cvičí vojenské nebo policejní jednotky, nebo kde se provádí vojenské cvičení.

execírplac

Execírplac je proces odstraňování nespolehlivých aktiv z účetních záznamů a jejich nahrazování bezpečnějšími aktivy.

buzerplac

Buzerplac je slangové označení pro místo, kde se scházejí lidé, aby se bavili, tančili a poslouchali hudbu.

místo

, kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

prostranství

Prostranství je místo, které je relativně volné a prázdné. Je to místo, které může sloužit mnoha účelům, jako je například hraní her, sportování, trávení času venku nebo příprava obřadů.

Podobná synonyma

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

konečné místo

Konečné místo je místo, kam se dostanete po dokončení cesty. Může to být fyzická lokalita nebo metaforický cíl.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, ve kterém se obchoduje se zbožím a službami, ať už fyzicky, nebo online.

první místo

První místo je vyjádřením nejvyššího dosahu, úspěchu, výkonu nebo postavení.

přenechávat místo

Přenechávání místa: opustit, předat, dát druhému prostor, povolit mu, aby převzal iniciativu.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená přijmout pozici nebo úlohu; být přítomen a mít vliv na okolí.

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

uvolnit (místo)

Uvolnit místo znamená vyčlenit či odevzdat část prostoru, aby mohlo být využito pro jinou činnost.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

na toto místo

Význam: Obec, město nebo místo, kde se nachází státní hranice.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde člověk trvale žije nebo přechodně pobývá.

hřiště (tenisové)

Hřiště je místo, kde se hraje tenis. Je to prostor s kurtem, který je obvykle vybavený ploty nebo zdí, aby byly odděleny jednotlivé kurty.

místo (procházek)

Místo je místo nebo lokalita; obecně může být použito ke zmínce o místu, kde se něco děje, kde se něco nachází nebo kde se něco vyskytuje.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

dát na místo

Vrátit věc na původní místo; poslat ji na správné místo.

dávat na místo

Dávat na místo: uspořádat nebo usadit věci do jejich správných pozicí nebo míst.

místo dole

Místo je obecný termín pro místo určení, oblast, místnost, místo určení nebo působiště.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

slabé místo

Slabé místo je skryté nebo zranitelné místo v systému, procesu nebo struktuře, které může být využito k jeho zneužití.

rezervovat si místo

Rezervovat si místo znamená vytvořit si právo na jeho užívání, aby bylo dostupné později.

vykázat místo

Vykázat místo znamená vyhoštění, nucený odchod, bez možnosti návratu.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.