Facebook

Cvičiště - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu cvičiště.

Význam: Cvičiště je místo pro trénink, výcvik nebo konání sportovních aktivit. Je to místo, kde se učí dovednosti, získává se fyzická zdatnost a dosahuje se cílů.

hřiště

Hřiště je prostor určený pro venkovní aktivity, jako je sport nebo hra.

cvičák

Cvičák je místo, kde se cvičí vojenské nebo policejní jednotky, nebo kde se provádí vojenské cvičení.

execírplac

Execírplac je proces odstraňování nespolehlivých aktiv z účetních záznamů a jejich nahrazování bezpečnějšími aktivy.

buzerplac

Buzerplac je slangové označení pro místo, kde se scházejí lidé, aby se bavili, tančili a poslouchali hudbu.

místo

, kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

prostranství

Prostranství je místo, které je relativně volné a prázdné. Je to místo, které může sloužit mnoha účelům, jako je například hraní her, sportování, trávení času venku nebo příprava obřadů.

Podobná synonyma

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená obsadit pozici, být na viditelném postavení, byť jen dočasně.

konečné místo

Konečné místo je místo, kam se dostanete po dokončení cesty. Může to být fyzická lokalita nebo metaforický cíl.

uvolnit (místo)

Uvolnit místo znamená vyčlenit či odevzdat část prostoru, aby mohlo být využito pro jinou činnost.

na toto místo

Význam: Obec, město nebo místo, kde se nachází státní hranice.

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.

nástupní místo (na letišti)

Místo, odkud odlétá letadlo, se nazývá nástupní místo.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

dávat na místo

Dávat na místo znamená postavit nebo umístit či uložit předmět na odpovídající místo.

místo (procházek)

Místo je obecný termín pro určitou oblast nebo část prostoru, může být fyzické, virtuální nebo imaginární.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

omezený na místo

Omezený se obvykle používá k označení čeho nebo koho, kdo je omezený ve svých možnostech, schopnostech, dovednostech nebo zkušenostech.

získat lepší místo

Získat lepší místo znamená dosáhnout vyšší úrovně profesního postavení, zvýšit své znalosti a dovednosti a získat větší pozornost.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

dát na místo

Usadit, umístit; nahradit/zaměnit místo, polohu nebo pořadí.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

místo (v přírodě)

Místo je místo v přírodě, které má geografickou polohu, oblast a okolní prostředí.

rezervovat si místo

Rezervovat si místo znamená vytvořit si právo na jeho užívání, aby bylo dostupné později.

na jiné místo

Shrnutí: Přesunutí nebo přesunutí něčeho z jednoho místa na druhé.

slabé místo

Slabé místo je skryté nebo zranitelné místo v systému, procesu nebo struktuře, které může být využito k jeho zneužití.

uvádět na místo

Uvádět znamená přidělovat, nastavit, zařadit nebo přesunout na určité místo.

hřiště (tenisové)

Hřiště je místo, kde se hraje tenis. Je to prostor s kurtem, který je obvykle vybavený ploty nebo zdí, aby byly odděleny jednotlivé kurty.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde se člověk zdržuje, trvale nebo dočasně.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.