Facebook

Hřiště - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu hřiště.

Význam: Hřiště je místo, kde se hraje nějaký sport nebo jiné aktivity. Může být venku nebo uvnitř. Některá hřiště jsou speciálně navržena pro určitý sport, například fotbal nebo basketbal, jiná mohou mít více

hrací plocha

Hrací plocha je místo pro hry, na kterém se hráči snaží dosáhnout stanoveného cíle.

cvičiště

Místo pro trénink, cvičení a výcvik, obvykle venku, pro sport, službu nebo zábavu.

závodiště

Místo, kde se uskutečňují různé závody - např. auta, motocykly, lodě či běžci.

plac

Plac je místo, obvykle veřejně přístupné, kde se lidé setkávají nebo se zdržují.

místo

, kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

prostranství

Prostranství je místo, které je relativně volné a prázdné. Je to místo, které může sloužit mnoha účelům, jako je například hraní her, sportování, trávení času venku nebo příprava obřadů.

Podobná synonyma

dávat na místo

Dávat na místo znamená postavit nebo umístit či uložit předmět na odpovídající místo.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

uvádět na místo

Uvádět znamená přidělovat, nastavit, zařadit nebo přesunout na určité místo.

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

dát na místo

Vrátit věc na původní místo; poslat ji na správné místo.

konečné místo

Konečné místo je místo, kam se dostanete po dokončení cesty. Může to být fyzická lokalita nebo metaforický cíl.

nástupní místo (na letišti)

Místo, odkud odlétá letadlo, se nazývá nástupní místo.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

plocha

Plocha je rovina, na které se provádí měření délky, šířky a výšky nebo zobrazuje geometrické tvary.

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.

na toto místo

Význam: Obec, město nebo místo, kde se nachází státní hranice.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená obsadit pozici, být na viditelném postavení, byť jen dočasně.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

slabé místo

Slabé místo je skryté nebo zranitelné místo v systému, procesu nebo struktuře, které může být využito k jeho zneužití.

suché místo

Suché místo je místo s nízkou vlhkostí a málo vodou.

uvolnit (místo)

Uvolnit místo znamená vyčlenit či odevzdat část prostoru, aby mohlo být využito pro jinou činnost.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.

tenká plocha

Tenká plocha je plocha s minimální tloušťkou.

omezený na místo

Omezený se obvykle používá k označení čeho nebo koho, kdo je omezený ve svých možnostech, schopnostech, dovednostech nebo zkušenostech.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, ve kterém se obchoduje se zbožím a službami, ať už fyzicky, nebo online.

plocha kužele, válce

Plocha kužele je plocha vymezená obvodem kužele, plocha válce je plocha vymezená obvodem válce.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde se člověk zdržuje, trvale nebo dočasně.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.