Facebook

Hřiště - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu hřiště.

Význam: Hřiště je místo, kde se hraje nějaký sport nebo jiné aktivity. Může být venku nebo uvnitř. Některá hřiště jsou speciálně navržena pro určitý sport, například fotbal nebo basketbal, jiná mohou mít více

hrací plocha

Hrací plocha je místo pro hry, na kterém se hráči snaží dosáhnout stanoveného cíle.

cvičiště

Místo pro trénink, cvičení a výcvik, obvykle venku, pro sport, službu nebo zábavu.

závodiště

Místo, kde se uskutečňují různé závody - např. auta, motocykly, lodě či běžci.

plac

Plac je místo, obvykle veřejně přístupné, kde se lidé setkávají nebo se zdržují.

místo

, kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

prostranství

Prostranství je místo, které je relativně volné a prázdné. Je to místo, které může sloužit mnoha účelům, jako je například hraní her, sportování, trávení času venku nebo příprava obřadů.

Podobná synonyma

plocha

Plocha je obecný matematický pojem pro 2D povrch, definovaný pomocí délky a šířky.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

místo dole

Místo je obecný termín pro místo určení, oblast, místnost, místo určení nebo působiště.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde člověk trvale žije nebo přechodně pobývá.

svrchní plocha (meče)

Svrchní plocha meče je část meče kolem jeho čepelí, která je obvykle vyrobena z kovu.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

místo (procházek)

Místo je obecný termín pro určitou oblast nebo část prostoru, může být fyzické, virtuální nebo imaginární.

uvolnit (místo)

Uvolnit: osvobodit, propustit, uvolnit místo/prostor.

dát na místo

Vrátit věc na původní místo; poslat ji na správné místo.

uvádět na místo

Uvádět znamená přidělovat, nastavit, zařadit nebo přesunout na určité místo.

přenechávat místo

Přenechávání místa: opustit, předat, dát druhému prostor, povolit mu, aby převzal iniciativu.

dávat na místo

Dávat na místo: uspořádat nebo usadit věci do jejich správných pozicí nebo míst.

vykázat místo

Vykázat místo znamená vyhoštění, nucený odchod, bez možnosti návratu.

rezervovat si místo

Rezervovat si místo znamená vytvořit si právo na jeho užívání, aby bylo dostupné později.

obsadit (místo)

Obsadit znamená vyplnit nebo zaujmout určité místo nebo pozici.

omezený na místo

Omezený se obvykle používá k označení čeho nebo koho, kdo je omezený ve svých možnostech, schopnostech, dovednostech nebo zkušenostech.

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.

plocha kužele, válce

Plocha kužele je plocha vymezená obvodem kužele, plocha válce je plocha vymezená obvodem válce.