Facebook

Prostoduchý - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu prostoduchý.

Význam: Prostoduchý je někdo, kdo je nedostatečně vzdělaný, obyčejný a nedokáže vyřešit složité situace.

prostomyslný

Prostomyslný se odkazuje na někoho, kdo je omezený nebo jehož myšlení je jednoduché, obyčejné nebo primitivní.

dětinsky prostý

Dětinský prostý: jednoduchý, srozumitelný a srozumitelný pro děti, což znamená, že je přístupný a snadno pochopitelný.

rafinovaný

Rafinovaný znamená velmi propracovaný, sofistikovaný nebo elegantní; vyžaduje pečlivost a detailní zpracování.

prostý

Prostý je jednoduchý, nekomplikovaný a bez zbytečností.

jednoduchý

Jednoduchý znamená snadno pochopitelný, jednoduše vyřešitelný nebo nenáročný.

naivní

Naivní je přívlastek, který označuje osobu jako nezkušenou a nevědomou. Taková osoba je nedostatečně informovaná a může být často snadno oklamána.

indolentní

Indolentní znamená lenivý, líný nebo nečinný, často s nedostatkem energie nebo snahy.

inteligentní

Inteligentní je to, co je schopné rychle a úspěšně přizpůsobit se okolním podmínkám, učit se a rozhodovat se na základě získaných informací.

Podobná synonyma

dětinský

Dětinský: připomínající či charakteristický pro děti, nezralý, nezodpovědný.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

naivní (malíř)

Naivní: malířský styl, který se zaměřuje na nezkreslenou, čistou, jednoduchou a často sentimentální interpretaci předmětů.

prostý (lid)

Prostý lid je označení pro lidi, kteří nejsou vysoce postavení, ale jsou běžní obyvatelé. Jsou chudí, ale mají většinou pozitivní přístup k životu.

prostý mikroorganismů

Prostý mikroorganismus je jednobuněčný organismus, jako jsou bakterie, kvasinky a jiné mikroorganismy.

naivní člověk

Naivní člověk je člověk, který je nezkušený, neopatrný, nekritický a důvěřivý.

jednoduchý (nábytek)

Jednoduchý nábytek je nábytek s jednoduchými tvary a jednoduchými detaily, který je moderní a minimalistický.

jednoduchý (věta)

Jednoduchý znamená snadný, prostý, intuitivní a nenáročný, což je snadno pochopitelné.

prostý voják

Prostý voják je označení pro vojáka, který nemá vysokou hodnost a není členem vedení.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

zvlášť inteligentní

Extrémně inteligentní, s mimořádnou schopností učit se rychle, analyzovat informace a řešit složité problémy.