Facebook

Prorazit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu prorazit.

Význam: Prorazit znamená dosáhnout něčeho nového, často v oblasti úspěchu, tím že se překonají překážky a obstojí v konkurenčním prostředí.

zmáčknout (trochu)

Stisknout/tlakovat rychle; zatlačit/přitisknout.

prolomit

Prolomit znamená fyzicky nebo symbolicky překonat, rozbít, přerušit nebo porušit.

probít (stěnu)

Probít znamená udělat průchod ve stěně silou, např. sekerou, kladivem nebo dynamitem.

provrtat

Proříznout, prohloubit či projít něčím jako je např. nůž, skalpel nebo jehla.

probourat

Probourat se znamená překonat překážku nebo otevřít si cestu silou nebo násilím.

proniknout (frontou)

Proniknout frontou znamená projít se skrz hustou skupinu lidí nebo se dostat dovnitř.

prodrat se

Prodrat se znamená projít nějakým úzkým nebo územím, často s obtížemi nebo nebezpečím.

uplatnit se

Uplatnit se znamená uspět ve svém úsilí a dosáhnout úspěchu na profesionální, osobní či jiné úrovni.

vyniknout

Vyniknout znamená vynášet se nad ostatní, být výjimečný, zaujmout a upoutat pozornost.

proniknout

Proniknout: projít nebo proniknout dovnitř, projevit se skrz něco nebo do něčeho.

Podobná synonyma

trochu

Trochu znamená málo, ale ne zcela nulové množství.

zmáčknout

Zmáčknout se označuje jako stisknout nebo stlačit něco, aby se získal určitý efekt.

probít se

Probít se znamená dostat se přes překážku, jako je například stěna, nebo překonat jinou obtížnost.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

uplatnit <co>

Uplatnit znamená použít nebo využít něco (např. znalosti, zkušenosti, práva) ve vhodné situaci.

zapršet (trochu)

Pršet mírně, lehce.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

přidat trochu <čeho>

Přidat trochu: dát něco navíc, aby se zlepšila kvalita nebo množství.

jíst (trochu)

Konzumovat potravinu pro získání energie a živin; přijímání potravy pro udržení zdraví.

trochu třít

Tření je fyzikální jev, při kterém se dvě tělesa otáčejí proti sobě, aby se vzájemně zpomalila nebo zabránila pohybu.

vysypat (trochu)

Vysypat znamená vyhodit nebo vylít něco z něčeho jako například vysypat obsah skříně.

uplatnit nárok <na co>

Uplatnit nárok znamená vyžádat si právo na něco, co člověk má podle zákona nebo smlouvy.

prolomit (zeď)

Prolomit zdi znamená odstranit překážku nebo překonat bariéru.

proniknout (k jádru)

Proniknout znamená dostat se dovnitř až k jádru/podstatě věci.

uplatnit

Uplatnit znamená použít nebo využít něco, co máme k dispozici.

zamíchat (trochu)

Míchat směs různých složek, aby se spojily nebo promíchaly.

probít

Probít znamená proniknout skrz objekt tím, že se do něj vyvrtají, vyříznou, nebo jej rozdrtí.

napít se (trochu)

Napít se: vypít si nápoj, obyčejně alkoholický, v určitém množství.