Facebook

Prorazit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu prorazit.

Význam: Prorazit znamená dosáhnout něčeho nového, často v oblasti úspěchu, tím že se překonají překážky a obstojí v konkurenčním prostředí.

zmáčknout (trochu)

Stisknout/tlakovat rychle; zatlačit/přitisknout.

prolomit

Prolomit znamená fyzicky nebo symbolicky překonat, rozbít, přerušit nebo porušit.

probít (stěnu)

Probít znamená udělat průchod ve stěně silou, např. sekerou, kladivem nebo dynamitem.

provrtat

Proříznout, prohloubit či projít něčím jako je např. nůž, skalpel nebo jehla.

probourat

Probourat se znamená překonat překážku nebo otevřít si cestu silou nebo násilím.

proniknout (frontou)

Proniknout frontou znamená projít se skrz hustou skupinu lidí nebo se dostat dovnitř.

prodrat se

Prodrat se znamená projít nějakým úzkým nebo územím, často s obtížemi nebo nebezpečím.

uplatnit se

Uplatnit se znamená uspět ve svém úsilí a dosáhnout úspěchu na profesionální, osobní či jiné úrovni.

vyniknout

Vyniknout znamená vynášet se nad ostatní, být výjimečný, zaujmout a upoutat pozornost.

proniknout

Proniknout: projít nebo proniknout dovnitř, projevit se skrz něco nebo do něčeho.

Podobná synonyma

proniknout (činidlem)

Proniknout znamená projít nebo se dostat skrze něco/někoho, obvykle jako nečekané nebo neobvyklé.

prolomit (zeď)

Prolomit zdi znamená odstranit překážku nebo překonat bariéru.

zmáčknout

Stisknout, aplikovat nátlak, použít sílu, aby se dosáhlo požadovaného účinku.

napít se (trochu)

Napít se: vypít si nápoj, obyčejně alkoholický, v určitém množství.

vysypat (trochu)

Vysypat znamená vyhodit nebo vylít něco z něčeho jako například vysypat obsah skříně.

touha vyniknout

Touha vyniknout je nutkání uspět v osobním životě a dosáhnout úspěchu. Je to touha pozvednout se nad ostatní a dosáhnout významného úspěchu.

zhubnout (trochu)

Zhubnout znamená snížit hmotnost, získat lepší postavu a zdraví tím, že se cvičí a jí zdravě.

skrčený (trochu)

Skrčený znamená zkrácený, užší nebo zmenšený; obvykle se používá pro popis postoje, pohybu nebo velikosti.

trochu

Trochu znamená malé množství nebo mírnou míru.

probít se

Probít se znamená dostat se přes překážku, jako je například stěna, nebo překonat jinou obtížnost.

jíst (trochu)

Konzumovat potravinu pro získání energie a živin; přijímání potravy pro udržení zdraví.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

uplatnit <co>

Uplatnit znamená použít nebo využít něco (např. znalosti, zkušenosti, práva) ve vhodné situaci.

zmáčknout (tlačítko)

Stisknout, aktivovat, vyvolat účinek pomocí stisknutí tlačítka.

rozhněvaný (trochu)

Rozhněvaný = hněv, zlost, nespokojenost, rozčilení.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

zapršet (trochu)

Pršet mírně, lehce.

rozhněvat (trochu)

Rozhněvat znamená být naštvaným, naštvat se, být hněvivým.

trochu třít

Tření je fyzikální jev, při kterém se dvě tělesa otáčejí proti sobě, aby se vzájemně zpomalila nebo zabránila pohybu.

proniknout <kam>

Proniknout znamená projít nebo projít skrz něco; dosáhnout až do jádra, nebo do nejhlubších podrobností čehokoli.

proniknout do (krámu)

Dostat se dovnitř, prozkoumat.

roztrhat (trochu)

Roztrhat je přerušit nebo rozdělit něco na menší části.