Facebook

Prolomit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu prolomit.

Význam: Prolomit znamená fyzicky nebo symbolicky překonat, rozbít, přerušit nebo porušit.

prorazit (obklíčení)

Prorazit obklíčení znamená dokázat se dostat ven ze stísněné situace a překonat překážky, které jsou na cestě.

probořit (zeď)

Probořit znamená fyzicky rozebírat nebo prolomit zeď.

odstranit (napětí)

Uvolnit, odstranit, snížit.

překonat (nedůvěru)

Překonat znamená překonat nedůvěru, což znamená získat si důvěru druhých lidí a získat si jejich uznání.

bořit

Bořit znamená fyzicky či symbolicky ničit, zbourat, zničit, zrušit.

rušit

Rušit znamená přerušit či narušit něčí činnost nebo něco, co již existuje.

ničit

Ničit: způsobit trvalou škodu, zničit, znehodnotit, poškodit.

zmáčknout (trochu)

Stisknout/tlakovat rychle; zatlačit/přitisknout.

prorazit

Prorazit znamená dosáhnout něčeho nového, často v oblasti úspěchu, tím že se překonají překážky a obstojí v konkurenčním prostředí.

Podobná synonyma

trochu

Trochu se vztahuje k malému množství čehokoli; může to být čas, peníze, energie atd.

bořit se (zdi)

Bořit se znamená rušit, demolovat nebo strhat stavbu, zejména stěny a stropy.

skrčený (trochu)

Skrčený znamená zkrácený, užší nebo zmenšený; obvykle se používá pro popis postoje, pohybu nebo velikosti.

napětí

Napětí je odstup, rozdíl nebo konflikt mezi dvěma nebo více silami, situacemi nebo osobami.

odstranit (fouknutím)

Odstranit fouknutím znamená odstranit něco pomocí proudění vzduchu, například pomocí vysavače nebo foukání.

překonat

Překonat znamená dosáhnout vyšší úrovně než bylo dosaženo dříve, překonat očekávání nebo překážky.

probořit

Probořit je vytvořit průchod, otvor nebo díru skrz něco.

odstranit (z funkce)

Odstranit (z funkce) znamená odstranit nebo eliminovat něco ze své role nebo funkce.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

odstranit

Odstranit = odstranit něco fyzicky nebo mentálně, odstranit nebo snížit něco.

zhubnout (trochu)

Zhubnout znamená snížit hmotnost, získat lepší postavu a zdraví tím, že se cvičí a jí zdravě.

nalít (trochu)

Nalít znamená přelít tekutinu z jednoho místa do druhého.

odstranit všechny chyby

Odstranit: napravit všechny chyby a nedostatky, aby byl výsledek dokonalý.

rušit (nařízení)

Rušit znamená přerušit (platnost) zákona, nařízení nebo jiného pravidla.

pustit (trochu)

Dovolit něco, aby se stalo, nebo někomu umožnit něco udělat.

zmáčknout (tlačítko)

Stisknout, aktivovat, vyvolat účinek pomocí stisknutí tlačítka.

zmáčknout

Udělat něco násilným tlakem, stisknout nebo stlačit.

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

odstranit (víko)

Odebrat, uvolnit, sundat, zbavit se.