Facebook

Prolomit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu prolomit.

Význam: Prolomit znamená fyzicky nebo symbolicky překonat, rozbít, přerušit nebo porušit.

prorazit (obklíčení)

Prorazit obklíčení znamená dokázat se dostat ven ze stísněné situace a překonat překážky, které jsou na cestě.

probořit (zeď)

Probořit znamená fyzicky rozebírat nebo prolomit zeď.

odstranit (napětí)

Uvolnit, odstranit, snížit.

překonat (nedůvěru)

Překonat znamená překonat nedůvěru, což znamená získat si důvěru druhých lidí a získat si jejich uznání.

bořit

Bořit znamená fyzicky či symbolicky ničit, zbourat, zničit, zrušit.

rušit

Rušit znamená přerušit či narušit něčí činnost nebo něco, co již existuje.

ničit

Ničit: způsobit trvalou škodu, zničit, znehodnotit, poškodit.

zmáčknout (trochu)

Stisknout/tlakovat rychle; zatlačit/přitisknout.

prorazit

Prorazit znamená dosáhnout něčeho nového, často v oblasti úspěchu, tím že se překonají překážky a obstojí v konkurenčním prostředí.

Podobná synonyma

překonat (předsudky)

Překonat (předsudky) znamená odhodit stereotypy a myšlení založené na nevědomosti, aby bylo možné akceptovat a respektovat odlišnosti.

probořit

Probořit je vytvořit průchod, otvor nebo díru skrz něco.

trochu

Trochu znamená malou míru, nepatrnou část nebo množství.

překonat

Překonat znamená dosáhnout, zvítězit nad něčím nebo někým, vykonat něco s úspěchem.

odstranit

Odstranit znamená odstranit předmět nebo činnost; odstranit všechno, co je nežádoucí nebo rušivé.

ničit (ohněm)

Ničit ohněm znamená destruovat, zničit nebo zdevastovat něco ohněm.

bořit se

Bořit se znamená zničit, zbourat nebo zrušit něco fyzicky nebo symbolicky.

překonat se

Překonat se znamená překonávat vlastní limity a překonávat překážky k uskutečnění cílů.

ničit <koho n. co>

Ničit: způsobovat destrukci, zničit, poškozovat.

napětí

Napětí je odstup, rozdíl nebo konflikt mezi dvěma nebo více silami, situacemi nebo osobami.

odstranit <co> (kousáním)

Odstranit (kousáním) znamená odstranit ho tím, že se do něj zakousnete.

odstranit (z paměti)

Vymazat z paměti, odstranit, eliminovat.

trochu šilhat

Trochu šilhat znamená jít/dělat něco zpomaleně, váhavě nebo zmateně.

odstranit <koho>

Odstranit: odstranit/odstranit/odejmout/vymazat/zrušit (člověka/věc).

rozhněvat (trochu)

Rozhněvat znamená být naštvaným, naštvat se, být hněvivým.

zmáčknout

Stisknout, aplikovat nátlak, použít sílu, aby se dosáhlo požadovaného účinku.

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

zapršet (trochu)

Pršet mírně, lehce.

rozzlobený (trochu)

Rozzlobený = naštvaný, rozčilený, zuřivý, ve vzteku.

napít se (trochu)

Napít se: vypít si nápoj, obyčejně alkoholický, v určitém množství.

nalít (trochu)

Nalít znamená přelít tekutinu z jednoho místa do druhého.